کتاب های لیبرال

عنواننویسندهمترجمانتشارات
تکوین جهان مدرنمری اونرمحمد نبوینشراگه
مبانی جامعه شناسیژان ابودوماگن – دانیل موشارعبدالحسین نیک گهرنشراگه
روشنگری چیستکانت و …سیروس آرین پورنشراگه
دموکراسیبرنارد کریگپویا ایمانینشر مرکز
فلسفه سیاسیدیوید میلرپویا ایمانینشر مرکز
اومانیسمتونی دیوسپویا ایمانینشر مرکز
قدرت اندیشهایزیا برلینپویا ایمانینشرماهی
درسنگر آزادیفون هایکپویا ایمانینشرماهی
فرد وکیهان در فلسفه رنسانسارنست کاسیرریدالله موقننشرماهی
توتالیتاریسمهانا ارنتمحسن ثلاثینشرثالث
قدرت آزادیپل استارفریدون مجلسینشر ثالث
دموکراسی چیست؟دیوید بیتام -کرین بویلشهرام نقش تبریزیققنوس
سرچشمه های دانایی و نادانیکارل پوپرعباس باقرینشرنی
فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجانجمیل حسنیمنصور همامینشرنی
رمون اروننادرانتخابیعبدالوهاب احمدیهرمس
حقوق بشرمایکل فریدمنعبدالوهاب احمدیهرمس
لیبرالیسمژرژ بوردوعبدالوهاب احمدینشرنی
زایش و فروریطش رژی – کمونیستی در روسیهمارک فرروعبدالوهاب احمدیفرهنگ و اندیشه
درسنامه های فلسفه سیاسیبلاندین کریژلعبدالوهاب احمدیفرهنگ و اندیشه
سیاست چیستژولین فروندعبدالوهاب احمدیآگه
لائیسیتهگی ارشهعبدالوهاب احمدیآگه
تاریخ فمنیسممیشل ریو- سارسهعبدالوهاب احمدیآگه
روح روشنگریتزوتان تودورفعبدالوهاب احمدیآگه
دیدارگاه تمدن های کورباژ-اتولدعبدالوهاب احمدیآگه
شور آزادیبتژامن کنتسانعبدالوهاب احمدیآگه
ملت ، حس ملی ، ناسیونالیسمارنست رنان و…عبدالوهاب احمدیآگه
اومانیسم و رنسانسپی یر ماریعبدالوهاب احمدیآگه
دین پیراییریشار استوفرعبدالوهاب احمدیآگه
تاریخ فکری لیبرالیسمپی یر منانعبدالوهاب احمدیآگه
جنگ داخلی در آمریکافریدآمورعبدالوهاب احمدیآگه
چکیده ی فلسفه ی سیاسیژان بشلرعبدالوهاب احمدیآگه

قرار است چه گیر شما بیاید؟- رامین کامران

حسن بهگرفوریه 24, 20245 min read
قرار است چه گیر شما بیاید؟- رامین کامران

بحث در بارهٔ فدرال شدن ایران که اساساً بی موضوع است، به خاطر سر و صدایی که گروه های تجزیه طلب بر پا میکنند و تریبونی که از…

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

حسن بهگرفوریه 22, 202411 min read
dummy-img

فراخوان بیش از ۶۰۰ نفر از کنشگران جنبش دادخواهی و فعالان سیاسی و اجتماعی برای محاکمه‌ی پرویز ثابتی و دیگر عاملان و آمران شکنجه و…

آسمان تاریک – شیرین سمیعی

حسن بهگرفوریه 22, 20243 min read
dummy-img

مدتی ست که روزها آسمان ما سفید است و شب ها سیاه، نه خورشیدی در آسمان می درخشد و نه درونش ماه و ستاره ای…

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

حسن بهگرفوریه 22, 20243 min read
ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جوامع مردم سالار که موازین دموکراسی نهادینه شده و حقوق اولیه وانسانی شهروندان رعایت و صیانت می گردد،انتخاب نمایندگان مجلس عرصه ای است که…

سیاست خارجی لائیک؟- رامین کامران

حسن بهگرفوریه 21, 20247 min read
سیاست خارجی لائیک؟- رامین کامران

این پرسش که حکومت فعلی مدعی سیاست خارجی اسلامی است و آیا می توانیم در مقابل آن از سیاست خارجی لائیک صحبت کنیم، هر از…

تحريم انتخابات فرمايشی مجلس دوازدهم و خبرگان ششم

حسن بهگرفوریه 19, 20244 min read
تحريم انتخابات فرمايشی مجلس دوازدهم و خبرگان ششم

دعوت «همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران» تحريم انتخابات اسفند، در راستای خواست‌های جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» و مقاومت گسترده ملی-مردمی برای گذار خشونت‌پرهیز…