Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات برای روز دانشجو- منیر طه

برای روز دانشجو- منیر طه

برای دانشجویانِ دلیر و دلاورِ وطنم

ای تو نورِ چشمِ ایرانم، غرورِ آن دیار

من سرودِ زندگی را از برایت می‌سُرایم

من درِ آزادگی را روبرویت می‌گشایم

پا به پایت می‌روم شانه به شانه راه را

من خس و خاشاک را از زیرِ پایت می‌زُدایم

پرتوِ راهِ تو را، خورشید را از کهکشان

ماه را از آسمان با بال‌هایم می‌رُبایم

زندگی، آزادگی، در راه و از آنِ تو است

من قدم‌های تو را سر می‌گذارم می‌سِتایم

ای تو نورِ چشمِ ایرانم، غرورِ آن دیار

من تو را در واژه های شعرهایم می‌سُرایم

16 آذر 1401 – 7 دسامبر 2022

ونکوور، کانادا