Home خبرها ارشیو خبرها فرخنده باد آیین نوروز و روز ملّی شدن صنعت نفت
ارشیو خبرها - خبرها - مارس 25, 2020

فرخنده باد آیین نوروز و روز ملّی شدن صنعت نفت

نوروز، این آیین باستانی را به هموطنان عزیز شادباش می‌گوییم. با گذشت‌ دهها قرن، و به‌رغم فراز و فرودهای تاریخی، مصائب، بلایا و ناسازگاری‌های  طبیعی، جشن ملّی نوروز، این کهن ترین و زیباترین آیین ایرانی، همواره پابرجا بوده است.

جه بسا نظام‌های حاکم با برگذاری این آیین مخالف بودند، اما با اینهمه ایرانیان ضمن پاسداشت این آیین کهن، استقلال خود را نگاه می‌داشتند و از فرهنگ درخشان خود پاسداری می کردند. چون «استقلال ملّی» در گرو پاسداشت «ارزش‌ها و آیین های ملّی» است. 

در آستانه جشن ملّی نوروز در ۲۹ اسفند  ۱۳۲۹، ایرانیان با اراده آهنین و زوال‌‌ناپذیر خود، بار دیگر در نبرد با استبداد  داخلی و استیلای خارجی، با برپایی نهضت ملی کردن نفت ، چنان نظام پایداری را بر علیه کاخ استبداد و استعمار پی‌افکندند «که از باد و باران نیابد گزند.»

دکتر محمد مصدق در پیام نوروزی ۱۳۳۱ در نخستین سال پیروزی ملّی شدن صنعت نفت، گفت:

«ما باید نشان بدهیم که لیاقت حفظ مواریث گران‌بها و پرعظمت نیاکان خود را داریم و می‌خواهیم کاملاً آزاد و فارغ از تحریکات و دسایس این و آن زندگانی قرین عزت و احترام و سربلندی را در پیش گیریم. آوازه همت و عزم خلل‌ناپذیر شما در گسستن زنجیرهای استعمار اقتصادی به گوش جهانیان رسیده است و خواهد رسید و همه خواهند دانست که روح ایرانی از ماورای تاریخ کهن چندین‌هزارساله‌اش از نو درخشیدن گرفته و روزهای زبونی و ضعف و ناتوانی خویش را اینک پشت سر گذاشته است. هیچ چیز جز اراده آهنین شما نمی‌توانست این زنجیرهای جان‌فرسا و گران را از میان بردارد و تقویت و احساسات صمیمانه هموطنان عزیزم کار نفت را بدانجا کشانید که قوه قانون‌گذاری مملکت به متابعت از افکار عمومی، ملی شدن صنعت نفت و قانون اجرای آن را به اتفاق آرا تصویب کرد و ماموریت انجام این امر خطیر به من محول گردید.»

شکی نیست که بدون روشنگری‌‌های دکتر مصدق  در قلمرو استقلال، آزادی، حاکمیت ملّی و عدالت اجتماعی و همچنین سازوکاری که وی برای تنظیم روابط خارجی مبتنی بر سیاست داخلی تحت‌عنوان «سیاست موازنة منفی» تدوین و تبیین کرد این مهم عملی نمی شد. درایت بی نظیر وی، پایداری وی بر اصول خود و دلاوری‌هایی که در این راه در برابر دشمنی های خارجی و داخلی از خود نشان داد، تا جایی‌که هیچ سازشی با هیأت حاکمه نکرد پایه و مایه پیروز های ملت ایران شد. و از سوی دیگر اخلاق‌مداری و پاک‌دستی وی موجب شد که ملت ایران او را به عنوان رهبر نهضت ملی انتخاب نماید . 

ملّت بزرگ ایران!

حاکمیت ملّی تحقق پیدا نمی‌کند، مگر با اراده‌ای شما ملّت ایران، یعنی روزی که همسویی شما مردم همرا ه با اتحاد پیشروان این راه خواست حیاتی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را یکصدا بیان دارد.

و ما یقین داریم که این روز نزدیک است.

اول  فروردین ماه ۱۳۹۹                                 

سازمانهای جـبهه ملّـی ایـران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.