Home خبرها ارشیو خبرها شرکت در انتخابات فرمایشی و نمایشی تایید حکومت جهل و جنایت است
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 11, 2021

شرکت در انتخابات فرمایشی و نمایشی تایید حکومت جهل و جنایت است

هموطنان عزیز،

میهن ما در یکی از بدترین شرایط تاریخ خود بسر میبرد. جمهوری اسلامی با سیاست های ضد مردمی،  سرکوب در درون و جنگ و تنش زایی در بیرون، ایران را به مرز نابودی کشانده است. سیاست ها و برنامه های این نظام در تمام طول حیاتش همواره فشار را بر مردم، به ویژه اقشار تهی‌دست، افزوده و زندگی را بر ایشان سخت تر  از پیش کرده است.

علیرغم این واقعیت که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را بطور کامل از دست داده و علیرغم شکست آشکار در رای گیری مجلس شورای اسلامی سال 1398، حاکمیت بار دیگر در صدد برگزاری نمایشی تحت عنوان انتخابات است تا از این طریق خود را مشروع جلوه دهد.

در شرایطی که آزادی اندیشه و بیان وجود ندارد، تلاشگران سیاسی در زندانها بسر میبرند، رسانه ها در کنترل کامل حاکمیت و خبرنگاران تحت فشارند، احزاب و تشکل های سیاسی، سندیکاها، اصناف، سازمانها و فعالان مدنی امکان فعالیت آزاد و علنی ندارند و به عبارت دیگر در جامعه ای که مردم حق نفس کشیدن ندارند و هرگونه حرکت اعتراضی ایشان با گلوله پاسخ داده میشود و نمایندگان واقعی مردم توسط شورای نگهبان و نظارت استصوابی اصولا حق و امکان انتخاب شدن را ندارند، نمیتوان از “انتخابات” صحبت کرد.

از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز حاکمیت که در مقابل اعتراضات فراگیر مردم راهی جز سرکوب نمیداند، بطور روزافزونی دست سپاه و بسیج را در همه زمینه ها بویژه تجاوز به حقوق و آزادی های مردم باز گذاشته است. نتیجه، اعدام، شکنجه، حبس های طولانی معترضان و کشتار شهروندان برای نمونه در دیماه 96، آبان 98 و اسفند 99 در سراوان و حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه بوده است. در ادامه این مسیر حاکمیت امروز بر آنست که تنها مقام دولتی که تا کنون در اختیار سپاهیان نبوده، یعنی ریاست جمهوری را نیز به یک سپاهی بسپارد.

شرکت در رای گیری مهندسی شده، حتی اگر رأی منفی یا سفید هم داده شود، تأیید حاکمیت ولایت فقیه و ستمی بزرگ به خانواده های داغدار و ملت ایران است و اعضا و هواداران جبهه ملی در این مضحکه شرکت نمیکنند. عدم شرکت در این نمایش ساده ترین راهِ مقابله بدور از خشونت با حکومت جهل، فریب، زور و تباهی است و ما از عموم هموطنان نیز انتظار داریم که با دور ماندن از صندوق های رای، فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی را بار دیگر به نمایش گذارند.

ما ضمن اعلام خواست عبور از جمهوری اسلامی خواهان تحقق آزادی، حاکمیت ملت، جدایی دین از حکومت و حفظ تمامیت ارضی ایران در یک نظام جمهوری میباشیم و  برای تحقق اهداف یادشده و کاهش خطراتی که میتواند در اثر فروپاشی یا گذار از جمهوری اسلامی، ایران را تهدید کند تلاش میکنیم. ما به عنوان مسیر  راهی بدور از خشونت برای گذار از جمهوری اسلامی از پیشنهاد سه مرحله ای جبهه ملی ایران به مردم ایران را که شامل نکات زیر است پشتیبانی میکنیم:

1 – آزادی کلیه زندانیان سیاسی،

2 – حاکم ساختن کلیه آزادیها در کشور و

3- انتخابات آزاد تحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان به منظور تشکیل مجلس موسسان و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک که حقوق و آزادی های کلیه آحاد ملت را در بر گیرد.

پیمودن این مسیر چه در دورانی که جمهوری اسلامی هنوز برچیده نشده و در پی اعتراضات فراگیر مردم مجبور شده به خواست مردم گردن گذارد و یا پس از فروپاشی آن به نظر ما از لزومات تحقق آزادی و حاکمیت ملت است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

21 فروردین 1400 برابر 10 آوریل 2021

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info