Home خبرها ارشیو خبرها اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران
ارشیو خبرها - خبرها - ژانویه 20, 2020

اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران

بدین وسیله به آگاهی هموطنان عزیز و رسانه های همگانی و احزاب وسازمان های سیاسی میرساند که مطالب اعلام شده توسط برخی افراد انشعابی تحت نام «جبهه ملی ایران سامان ششم» هیچ ارتباطی با سازمان جبهه ملی ایران ندارد و جبهه ملی ایران در قبال اظهارات و ارتباطات این افراد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. مواضع جبهه ملی ایران تنها از طریق شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرائی و سخنگوی این سازمان ابراز می گردد. افزون بر این خاطرنشان می نماییم که این « سامان ششم » جز یک بدیل سازی آشکار و تامل برانگیز ویک سوء استفاده علنی و نا موجه از نام پر افتخار جبهه ملی ایران چیز دیگری نیست.

 سی ام دیماه 1398

 تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران