Home آرشیو حسن بهگر کلاه شرعی برای خودتان درست نکنید- حسن بهگر

کلاه شرعی برای خودتان درست نکنید- حسن بهگر

آقای فاضل غیبی در اعتراض من به  مقالهُ  تشویقی ایشان برای حمله خارجی به مراکز نظامی ایران پاسخ داده اند (1) و معلوم شده است که در بسیاری از امور ایشان یا دچار بدفهمی شده اند یا اصلاً کار را وارونه جلوه می دهند تا به استدلال خود رنگ و آبی بدهند که ندارد.

برای حمله ی خارجی به مراکز نظامی ایران  یادآور شده اند که : «تضعیف حکومت اسلامی است که آن را با ایران عوضی گرفته‌اید!» و البته تشویق به حمله را که از سوی خودشان صورت گرفته، عین وطنپرستی قلمداد می کنند. تمام مقالهُ ایشان مبتنی است بر همین نوع وارونه کاری.

این مغلطه ای آشکار است زیرا نه تنها به کارشناس نظامی هم نیازی نیست بلکه هربچه مدرسه ای می داند که در حمله به کشور دیگر فقط پایگاه های نظامی را از بین نمی برند بلکه همه زیرساخت های کشور را بمباران می کنند تا دشمن را عاجز و ساقط کنند. این حرف ایشان القای خیالی واهی و خطرناک است، زیرا فرض بفرمایید نیروگاه هسته ای ایران را بزنند و فکر کنیم که هیچ اتفاقی نمی افتد . چنین فاجعه ای گذشته از مرگ هزاران نفر از هموطنان ما از عواقب تشعشات آن برای سالیان متمادی نمی توان جان بسلامت برد. چنان که در حمله به  لیبی و عراق شاهد بودیم . پس بدین ترتیب من حق دارم بگویم که شما به میهن باور ندارید و اگرنه برایش بمباران تجویز نمی کردید. شما برای یک بیمار نمی توانید سم مهلک تجویز کنید و مدعی شوید که بیمار را دوست دارید.

این برای من بسیار شگفت انگیز است که غیبی در مقام یک مبلغ بهایی جنگ را برای میهنش تجویز کند. از این که می گویید مرز ها مهم نیست، چنین مقصودی دارید؟

مذاهب دستکم برای جلب مخاطبان نخست سخن از محبت و صلح می کنند و این اولین بار است می بینم که کسی ضمن پیشنهاد تغییر دین از اسلام به بهاییت که حتی مقالهُ مفصلی هم در باب آن نگاشته است ؛  حمله نظامی را به عنوان چاشنی تجویز می کند و بعد مدعی  می شود «آیا کسی به آقای بهگر نگفته که مدت‌ها است دوران جنگ‌های مذهبی به سرآمده و آنچه در جهان امروز باعث خونریزی می‌شود جنگ ایدئولوژی‌ها است؟».

 آنچه من از اوضاع جهان  می فهمم ؛ جهان در کشاکش مذهبی است و گاهی تصور می شود به  چیزی شبیه  به جنگ های صلیبی رسیده ایم . در آمریکا بنیادگرایان مذهبی غالبند و صحبت از دورهُ آخرالزمان می کنند و در خاورمیانه جنگ مذهبی مدتهاست آغاز شده است. اسراییل با مسلمانان فلسطین در افتاده است داعش ، القاعده ، حقانی ، اخوان المسلمین و شیعه های گوناگون در برابر هم صف آرایی کرده اند و هر روز از همدیگر می کشند ، فقط جای بهاییت خالی بود که با پیشنهاد شما به میدان آمد.

من همواره از آزادی همه مذاهب دفاع کرده ام و با بهاییت هم دشمنی ندارم و تبلیغ هر مذهبی را بدون اشکال می بینم و سخن شما که من مخالف تبلیغ بهاییت هستم دروغی آشکار است محض حق به جانب نشان دادن خودتان، وگرنه هیچ جا چنین چیزی از من پیدا نخواهید کرد. من  در اعتراض به دستگیری  بهاییان  همواره کوشا بوده ام، لائیک هستم و خواستار برداشتن دین رسمی شیعه اثنی عشری، ولی بنا ندارم آن را با هیچ دین دیگری جایگزین کنم . دعوای آقای غیبی با اسلام دعوای مذهبی است، می خواهد مذهب خود را جانشین اسلام کند، ولی من می خواهم در عین حفظ احترام همهُ مذاهب، همه شان را از حوزهُ سیاست بیرون نگه دارم. همین لائیک بودن است که برای ایشان قابل قبول نیست و به واکنششان واداشته است. خودش مذهبی است و به من تهمت مذهبی بودن می زند تا گلیم خود را ز آب به در ببرد.

آقای غیبی توضیحی درمورد عدم دخالت دین بهاییت در سیاست داده اند :«آگاهی و تبادل نظر در بارۀ مسایل اجتماعی و سیاسی وظیفۀ همۀ شهروندان است» و آن را اظهار نظر شهروندی وجزو بدیهیات تلقی کرده اند.

 اول از همه کار سیاسی فقط به اشغال مناصب سیاسی نیست که بگویید ما نمی کنیم، در صورتی که همین کار را هم در دورهُ شاه می کردید و بی محابا هم می کردید. چیزی که ایشان به روی خود نمی آورند این است که همین مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، رهنمود دادن و… دقیقاً کار سیاسی است. نگاه کنید و ببینید که آیا بیشتر فعالان سیاسی ما غیر از این ها می کنند؟

 این را که قرار است در سیاست دخالت بکنید یا نکنید، خود دانید، ولی معنای کار سیاسی را عوض نکنید که رفتار شترمرغ وار خود را بپوشانید.

برای اینجانب قابل تصور نیست و واقعا هم جای سؤال دارد چرا که من بعنوان یک مسلمان زاده که تبلیغ مذهب نمی کند و تازه به عنوان یک لائیک خواستار عدم دخالت دین در سیاست هم هست، باید مهر طرفداری از جمهوری اسلامی را بخورم که سال هاست با آن مبارزه می کنم. ولی آقای غیبی به عنوان یک مبلغ مذهبی که تازه خواستار دخالت نظامی خارجی در کشور هم هست، باید از سیاست مبرا شناخته شود. ایشان مدعی است که در سیاست دخالت نمی کند و اگر چیزی گفته فقط یک  تبادل نظر ساده بوده!

غیبی ، ملی گرایی مرا زیر سوال برده است چرا که به سیاست خارجی حکومت اسلامی تفاهم نشان داده ام! تفاهمی در کار نیست، در نقل قولی که خود ایشان کرده روشن است که من گفته ام منطق عمل جمهوری اسلامی را میتوان فهمید، نه اینکه تأیید کرد.

نقطهُ ضعف اساسی گفتار آقای غیبی این است که مشکل جمهوری اسلامی را فقط توتالیتر بودنش می داند وگرنه به دینی بودنش کاری ندارد. این وسط هم اسلام را هم خشن‌ترین ایدئولوژی می شمارد که به بزرگ‌ترین ترورها و جنگ‌ها دامن می‌زند.

خیر اقای غیبی دینی بودن را در کنار توتالیتر بودن این حکومت آورده ام تا توجه همه را به این نکته جلب کنم که دل کندن مردم از دین بسیار مشکل تر از در افتادن با حکومت توتالیتر است . همه می دانند که در افتادن با یک حکومت مذهبی چون با ایمان مردم سروکار دارد بسیار دشوارترو مشکل تر است  به همین جهت توصیه شما در باب جایگزین کردن بهاییت با اسلام از چاله به چاه افتادن است و دفاع از آزادی و آزادیخواهی نیست .

جمهوری اسلامی برای حفاظت خود و بالطبع کشور اقدام به ایجاد سیستم دفاعی کرده است و من به عنوان یک ایرانی نمی توانم مخالف آن باشم  چون خواستار برجا ماندن کشورم و سلامت هموطنانم هستم . اگر با سیاست داخلی و خارجی آن مشکل دارم، امر دیگری است.

جالب اینجاست که آقای غیبی مرا جزو «نسل پنجاه وهفتی ها» نامیده و به سبک پهلوی طلبان چند خطی موعظه کرده است. این که یک نسل را که برای آزادی و زندگی بهتر برپا خاسته بود ولی ندانسته در اثر تبلیغات بیگانه و نبود احزاب به دام خمینی افتادند تقبیح کنند، نادرست و زشت است و کوشش شاپور بختیار برای کشوری لائیک را در آن برههُ زمانی ندیدن از آن هم زشت تر است . این سخن نابجا پنجاه و هفتی ها که بیشتر سلطنت طلبان به راه انداخته اند تا همه کوشندگان راه ازادی را تخطئه کنند شما چرا در دست گرفته اید؟

خلاصه کنم. از موضع بهائیت مواضع نومحافظه کاران آمریکایی را تبلیغ می کنید و مدعی هستید کار سیاسی هم نکرده اید! آفرین بر شما که برای مذهبتان خوب تبلیغ می کنید.

من بر آنم ایران برای رسیدن به آزادی و  دموکراسی باید از حکومت دینی گذر کند و بدین منظور باید به استقبال حکومت لائیک برود که آزادی همه ادیان و مذاهب را تضمین می کند و تعویض دین جز جنگ و جدال در بین مردم نتیجه ای نخواهد داشت . 

آقای غیبی می گوید غرض من از نقد مقاله ایشان مطرح کردن خودم بوده است. من سالیان سال است که با فعالیت سیاسی که برایش بهایی بسیار گران هم پرداخته ام، مطرح بوده و هستم، احتیاج ندارم کاری اضافه بر برنامه بکنم، آن هم با انتقاد از ایشان که تازه چند سالی است به فکر فعالیت سیاسی افتاده اند و برایش کلاه شرعی هم درست کرده اند که فقط اظهار نظر است.

(1)

(1)

بهائیان حق دارند دین خود را تبلیغ کنند!

جمعه – ۲۴ آذر ۱۴۰۲

2023-12-15