Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات کتاب «دادرسی گذار در جامعه های پس از گذار» منتشر شد!

کتاب «دادرسی گذار در جامعه های پس از گذار» منتشر شد!

خبر رسید که کتاب «دادرسی گذار در جامعه های پس از گذار » آقای «محمد رضا خوبروی پاک» توسط نشر «هزار کرمان »در ایران انتشار پیدا کرده است. انتشار چنین کتابی موجب خشنودی بسیار ایرانیان عدالتخواه و وطندوست گردید زیرا از اهمیت چنین کتابی بخوبی آگاهند. در دوره انتقال سیاسی، از رژیم های اقتدارگرا، دیکتاتوری به دموکراسی، دادرسی گذار می تواند فرصتی را برای چنین جوامعی فراهم آورد تا از نقض حقوق بشر، جنایات جرم و یا سایر آسیبهای شدید جلوگیری شود و زمینه را برای یک آینده ی دموکراتیک و صلح آمیز تسهیل نماید. می دانیم که در انقلاب 57 به مسأله عدالت و بخصوص شیوه ی دادرسی اهمیتی داده نشد و از این بابت خسارات جانی و اخلاقی بسیاری به ملت ایران تحمیل گردید. اعدام های بسیاری حتا با تأیید برخی از حقوق خوانده های ما که گفتند فقط احراز هویت برخی از متهمان کافی است، انجام گشت.
آقای خوبروی پاک با سابقه ی طولانی در پژوهش امور حقوقی کتاب های ارزنده ای از قبیل «فدرالیسم درجهان سوم »، «نقدی بر فدرالیسم»، «حقوق مردم و شهروندی»، «تمرکز زدایی و خودمدیری» و چندین کتاب دیگر را نوشته و تالیف کرده اند

خواندن این کتاب ارزنده رابه هموطنان علاقمند توصیه می کنیم .

سه شنبه – ۱۹ فروردین ۱۳۹۹