Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات مادران عزادار-عسگر آهنین

مادران عزادار-عسگر آهنین

توفان برف وزیدن گرفته است
باید برای سروهای جوان
در فکر حجله بستن باشیم
این فصل،

  • فصل مادران سیه پوش است.
    عسگر آهنین/ 30 ژانویه 2012
    (مجسمه مادر عزادار و فرزند کشته شده اش از کته کُلویتس)
    عسگر آهنین