Home آرشیو حسن بهگر سینمای ایران مدیون داریوش مهرجویی است !- حسن بهگر

سینمای ایران مدیون داریوش مهرجویی است !- حسن بهگر

سینمای ایران با کشته شدن داریوش مهرجویی یکی از بهترین و تاثیر گذارترین کارگردان های خود را ازدست داد.

او با ساختن فیلم های گاو و پستچی بعنوان کارگردان موج نوی ایران شناخته شد و بدین ترتیب سینمای ایران از ابتذال رایج فیلمفارسی که زنده یاد دکتر هوشنگ کاووسی به طنز بر آن نام نهاده بود فاصله گرفت و به راهی تازه پا نهاد.

 او فیلم های مختلفی با مضمون های گوناگون ساخت . از میان آثار او بسیاری از منقدان سینما فیلم هامون را ماندگار می دانند و فیلم اجاره نشین های او نیز بعنوان یک فیلم کمدی موفق با استقبال زیادی روبرو شد؛ گو اینکه برخی فیلم هایش نمی توانست از سانسور جان سالم بدر ببرند و یا از توقیف در بیایند و در نتیجه  نمی توانستند هزینه هایش را هم برگردانند.

 انتخاب او، ماندنش در ایران بود که  کوشش کرد خود را از سیاست دور نگهدارد تا بتواند به کار سینما بپردازد و پاداش ماندن در ایران هم با بهای جانش پرداخت .دستکم شکایت همسر او از تهدیدی که شده است از جانب پلیس به هیچ گرفته شد و با  قتل مهرجویی و همسرش حاکمیت نشان داد که هیچ ارزشی برای حفظ جان این هنرمند ​قایل نیست. به مناسبت مرگ مهرجویی خانه ی سینمای ایران سه روز عزای عمومی اعلام کرد ولی تا پیدا شدن جانشینی برای مهرجویی جامعه هنری عزادار باقی خواهد ماند.

جمعه – ۲۸ مهر ۱۴۰۲

2023-10-20