Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات “دوشنبه “،هم به یاد تو لبخند می زند – رضا مقصدی

“دوشنبه “،هم به یاد تو لبخند می زند – رضا مقصدی

امروز نیز
این دل
این شعله ی شکفته ی خوش آهنگ
آواز عاشقان قدیمی را
با رنگ ِچشمهای تو
پیوند می زند
باور اگر نمی کنی
باور کن !
در پشت ِ پنجره
در روبروی برف
“دوشنبه” ،هم به یاد تو –
لبخند می زند.