Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات دوستان و دشمنان ما چه کسانی هستند- سروده دکتر صولت نگی

دوستان و دشمنان ما چه کسانی هستند- سروده دکتر صولت نگی

برگردان: آمادور نویدی

درحالی‌که غزه در آنش جنگ نابرابر می‌سوزد

ما یاد می‌گیریم،

دوستان و دشمنان ما کیانند؟

ما آن‌ها را از نوک‌سر تا انگشتان پاهایشان می‌شناسیم،

اگر یک دولت آپارتاید،

«حق دفاع از خود را دشته باشد»،

و بحث و جدل درباره این حق،

به‌عنوان اشتباهی تاریخی به‌تعداد کمی توهین تصور می‌شود،

اما کشتار کودکان و مجروح کردن هزاران زن و مرد غیرمسلح فلسطینی بی‌گناه،

خم به ابروی کسی نیاورد،

و ابروان دمکراتیک آن‌ها،

خراشی برندارد،

این نوع آزادی‌ که آن‌هااختراع کرده اند،

تنها با دوستان صهیونیست‌اشان ارزشی مشترک دارد،

و اما قتل‌عام کودکان فلسطینی،

صرفا آسیبی جانبی، از یک جنگ دفاع از خودست،

تظاهری جهت معنابخشیدن به جروبحث‌های چرند،

و ما نباید بدانیم که دشمنان ما کیانند.

اما آن‌هایی‌که ادعا می‌کنند برای شکستن دیوار آپارتاید تلاش می‌کنند، دروغ‌گویانند:

زیرا از نظر آن‌ها، نهادی استعماری حق دفاع از خودرا دارد،

سرزمین‌هایی را با زور اسلحه غصب کند،

که همیشه متعلق به مردمان بومی‌ بوده‌ است.

بنابراین، فلسطینی‌ها، دوستان ثابت‌قدم ما هستند،

و استعمارگران اشکنازی صهیونیست، دشمنانمان.

صولت نگی