Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد پیام عاشقانه اقای ترامپ به ایرانیان- شیرین سمیعی

پیام عاشقانه اقای ترامپ به ایرانیان- شیرین سمیعی

از پس فاجعه سقوط هواپیما و کشته شدن عزیزان مردم، بخاطر نادانی و ندانم کاری عاملان رهبر خون آشام ایران، آقای ترامپ ظاهرآ تعارفات چند روز پیش خود با حاکمان ایران را به کنار نهاد و این بار پیامی برای ایرانیانی، که برای ابراز تآثر و انزجارشان از حادثه اسفناک سرنگونی یک هواپیمای مسافربری، باری دیگر به خیابانها آمده بودند، به زبان پارسی فرستاد و در آن از همدردی خود با آنان گفت و از پشتیبانی خود از آنان. فقط حرف و حرف و حرف…بدون کوچکترین واکنش و عمل قاطعی برای اثبات گفته هایش در این باب! این بار هم چو همیشه تنها به حرف زدن قناعت کرد و با شناختی که ما از او بخاطر گفته ها و کرده هایش تا به امروز داریم، معلوم نیست که فردا هم همین حرفها را بزند و باری دگر رای اش عوض نشود، و سخنانش تغییر نکند! 

رئیس جمهور پیشین امریکا، اوباما هم برای ایرانیان در بند حکومت اسلامی، تبریک سال نو به زبان پارسی می فرستاد! و اما چو پیشینیانش، نه تنها در طول ریاستش گامی برای رهایی مردم ایران از یوغ جور و ستم حاکمان ستمکارش برنداشت که از آن دژخیمان حمایت هم می کرد.  

 به امید این که ایرانیان گذشته ها را از یاد خود نزدایند و فریفته سخنان مهرآمیز آقای ترامپ نشوند، و اعتمادی به پشتیبانی او نکنند و با پشتگرمی به گفتار او، بیش از بیش در تیررس سربازان رهبر جانی قرار نگیرند و کشته نشوند. از یاد خود نبریم که او کیست، و در طول ریاستش چه ها گفته و چه ها کرده و چند بار رنگ عوض کرده است! ترامپ همان کسی ست که کردها را ــ که با دشمنانش شجاعانه جنگیده بودند و به او اعتماد داشتند، و او را حامی خود می پنداشتند ــ دست بسته تحویل دشمنان دیرین شان ترکها داد! و دنیا را با این عمل ناجوانمردانه اش شگفت زده کرد!

تغییر یافتن آدمی چو او، و در سن و سال او بعید می نماید. خوشبختانه خود را آنچنان که بود و هست، در طی این سالها به ما نمایاند و چه بهتر که در عوض ویرانی آثار باستانی ما، از همدردی خود با ما ایرانیان و از پشتیبانی و مهر و محبتش با ما بگوید، و ما هم با شناختی که از او داریم، تنها به گفتن thank you mr. President  بسنده می کنیم!  

شیرین سمیعی