Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد پاسخ “هادی خرسندی” به آقای رضا پهلوی!

پاسخ “هادی خرسندی” به آقای رضا پهلوی!

“تاسف باره که آقاى رضا پهلوى از یکسو ادعا میکند که طرفدار آزادى است، و از سوى دیگر، در مصاحبه اش با آیت الله بی بی سی، بدون هیچ سند سیاسى و منطقى، مدعی میشود که همه جوانان برخلاف والدینشان با توجه به مطالعه و بدون تعصب، اینک طرفدار شاه فقید و او هستند! راستی کی یک رای گیری و نظرسنجی آزادانه برگزار شد؟! او در همین مصاحبه با آیت الله بى بى سى چنین میگوید: در زمان حکومت پدرم آزادى بسیار زیاد وجود داشت، زن و مرد با هم کاملا برابر بودند ووو!!!
خب جناب پهلوى! اگر بقول شما برابرى زن و مرد وجود داشت و شما هم ظاهرا خیلى طرفدار این برابرى هستید، پس چرا خواهر بزرگ شما شهناز جانشین شاه پدرتان نیست و حق ندارد باشد؟!! آیا بزعم شما و خاندان مدرن و متمدن پهلوى برابرى زن و مرد اینست؟ راستى اگر انقلاب نمیشد و شما روزى پادشاه میشدید دخترتان حق داشت طبق سنت برابری خواهانه خودتان و پدر ارجمندتان بر تخت قدرت تکیه زد؟ دیگر اینکه ،اگر آزادى سیاسى وجود داشت چرا زندانهاى ایران پر از زندانى سیاسى بود؟ چرا خبرنگار کریم پور شیرازى را عمه خانم، اشرف پهلوى با نفت به آتش کشید و کشت؟ چرا دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت قانونی دکتر مصدق، به دستور پدرتان در تب و بیماری اعدام شد؟
چند کتاب مارکسیستى یا جمهوریخواهى در زمان رژیم پهلوى مجوز انتشار گرفت؟ آیا میتوانید فقط یک نمونه نام ببرید؟ فقط یک روزنامه منتقد نام ببرید؟ چرا روشنفکران بزرگى همانند بیژن جزنى را ساواک در زندان اوین بدستور پدر جان ترور کرد؟ چرا شاعری چون احمد شاملو را دولت آزاد پهلوی به زندان افکند؟! چرا نویسنده ای به نام خسرو گلسرخی را ساواک آنقدر شکنجه کرد که خون ادرار می کرد؟ چرا اصلا ساواک وجود داشت؟
اگر آزادى سیاسى در زمان پدر شما وجود داشت چرا همه احزاب را شخصا پدر شما آقاى محمد رضا ممنوعه اعلام کرد و گفت هیچ حزب دیگرى حتى درباریهاى طرفدار ایران نوین، از جمله نهیت وزیر وقت آقاى امیرعباس هویدا نمیتواند فعالیت کند و همه احزاب و اتحادیه ها را ممنوع کرده بود؟ من در حیرتم آیا واقعا این تعریف شما از آزادیست؟! آیا دکتر علی شریعتی فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه، به عنوان یک منتقد دانشگاهی، مستحق ۱۸ ماه انفرادی توسط نهاد زیر نظر پدرتان بود؟ آیا طعم تلخ زندان انفرادی را چشیده اید؟ آیا اینان حق اظهار نظر درباره وطنشان را نداشتند و فقط شاه بابا حق داشت؟! چرا؟؟؟
آقاى رضا پهلوى، من شخصا آرزو میکردم بعداز چهل سال زندگى کردن در اروپا و آمریکا، حداقل یکبار در انتقاد از پدرتان حرفى میزدید و اعتماد افرادى مانند مرا کمى به خود جلب میکردید، ولى با این دو مصاحبه اخیرتان میبینم که اینگونه نبوده و نیست .اى کاش در مصاحبه قبلى با آیت الله بى بى سى، ضمن انتقاد درستى که شما به چپاولگران کردید درباره خاندان و خانواده خودتان هم بخاطر میلیارد ها دلا جواهرى که از ثروت دسترنج زحمتکشان ایران به غارت بردید و تا حدى که عمه محترمتان خانم اشرف پهلوى با نیمى از آن غارتها توانست یک جزیره کامل بخرد و در ان به تبهکارى هایش از جمله قاچاق بین المللى مواد مخدر ادامه دهد، یک ذره هم از آنهمه چپاول خانواده خودتان انتقاد میکردید!
شما جورى از غارت مردم حرف میزنید که گویا اطلاع ندارید که پدر بزرگوار شما جناب محمدرضا شاه ۵٢ سال پیش کل هزینه درست کردن و براه انداختن مترو زیرزمینى سوئد را بخاطر عیش و عشرت پرستى اش به ملکه سوئد هدیه کرد در حالیکه بطور نمونه شاعر ارجمند ایران و پدر شعر نو نیمایوشیج که براى ملاقات بستگانش به مازندران رفته بود، بدلیل ذات الریه و ساخته نبودن یک جاده خاکى از یوش به شهر دیر می رسد و چندی بعد می میرد. راستی آقای شازده! می شود قدری درباره منابع مالی تان و شغلتان توضیح دهید؟
جناب پهلوى ، کشته شدن سه تن از دانشجویان نخبه ایران را بدستور پدر آزادیخواه و متمدنتان در روز ١۶ آذر با گلوله را هم جزو پرونده درخشان آزادیخواهى پدر ارجمندتان میگذارید؟ اسناد منتشر شده سازمان سیا امریکا چى؟ جزو کارنامه درخشان پهلوى و بیسوادى مخالفین پدر ارجمندتان می گذارید؟
من هیچ حساسیتی روی شما یا هر فرد دیگری ندارم. هر کس اکثریت آرای مردم را در یک شرایط آزاد بیاورد، برای یک بازه مشخص، طبق قانون، کشور را اداره خواهد کرد حتی اگر مورد پسند ما نباشد. آری ملت ایران شیخ ها را نمی خواهند، اما این به معنای بازگشت خیمه و خرگاه شاهی نیست. تاریخ بخوانید!
تاریخ به عقب برنمی گردد. حتی سلطان ظاهرشاه نیز نتوانست افغانستان را دوباره تصاحب کند! عصر حکومت موروثی گذشته است! در میان ۸۰ میلیون ایرانی، آنقدر نخبه تحصیلکرده و سیاستمدار ملی گرا هست که بتواند اعتماد ایرانیان را جلب کند!”