Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد جنبش تحریم و فشار حداکثری علیه «ایران اینترنشنال»-احمد حیدریان

جنبش تحریم و فشار حداکثری علیه «ایران اینترنشنال»-احمد حیدریان

با «ایران اینترنشنال» په باید کرد؟

حضور پررنگ و قابل پیش بینی شبکه ایران اینترنشنال در موضوع تجزیه طلبی را می شود در برنامه “فردا” مشاهده کرد.

حضور عناصر تجزیه طلب که دیگر اِبایی از داعیه خودمختاری ندارند روز به روز برجسته تر می شود. و در این که این شبکه سعودی تمام تلاشش را برای جاانداختن تجزیه طلبی و شکستن خط قرمز این موضوع برای متن جامعه ایرانی می کند ،بر همگان آشکار شده. اما حالا سوال این است که با «ایران اینترنشنال» په باید کرد؟

با کسی که رو بازی میکند باید رو بازی کرد. مقابله با تجزیه طلبی هم شجاعت می خواهد و هم کمی عِرق وطن دوستی. تعارفات را هم باید کنار گذاشت.

ساده ترین شکل ممکن مقابله «تحریم» است. تحریم گفتگو با هر کسی که به هر بهانه و توجیهی داعیه دار فدرالی است و هویت طلبانه در پی آنچه که استقلال خواهی قومیت خود می باشد.

هیچ توجیهی برای گفتگو با شبکه ای که به صورت شفاف و علنی نقشه راه تجزیه ایران را دنبال می کند نیست. ولو این که موضوع برنامه اش خبری به جز ایران و حتی ورزشی باشد. هیچ کارشناسی در هیچ سطح و موضوعی نباید با این شبکه گفتگو کند.

ایجاد جنبش تحریم کامل و بایکوت رسانه ای سعودی ها حداقل کار ممکن است. که هر ایرانی فارغ از هر گرایش سیاسی باید به آن بپردازد. هر ایرانی که در این شبکه همکاری می کند خائن به ایران تلقی شود. هیچ توجیهی، تاکید می کنم هیچ بهانه ای نمی تواند همکاری ایرانی ها با این شبکه را توجیه کند.

شناسایی و معرفی عوامل کارمند ایرانی این شبکه برای عموم جامعه ایرانی های داخل و خارج از کشور هم می تواند یکی از راهها باشد.

ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم مقابله همه جانبه و تعلّل در فشار حداکثری علیه این شبکه و عوامل آن، دامنه بحث ها و گفتگوهایی از این دست برای ساختار شکنی و درنوردیدن مهم ترین خط قرمز ایرانیان یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران به سمت دیگر شبکه ها و رسانه من جمله بی بی سی فارسی که رگه ایی از این فعالیت در برنامه هاشان دیده شده، کشیده خواهد شد. نباید اجازه داد حتی به بهانه آزادی بیان به تجزیه طلبان فرصت گفتگو داد.

شبکه سعودی باید مخاطب و اعتبارش را از دست بدهد. مخاطبش مگر غیر از من و شمائیم؟

احمد حیدریان

یکشنبه – ۲۱ فروردین ۱۴۰۱