Home خبرها ارشیو خبرها میز گرد سیاسی جنبش جمهوری ‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
ارشیو خبرها - خبرها - فوریه 27, 2021

میز گرد سیاسی جنبش جمهوری ‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائيك ایران در پی برنامه های ” بحث آزاد” اینبار نیز نشست دیگری را در پالتاک برگزار میکند. با توجه به نقش و رشد جنبش های اجتماعی در چند ساله اخیر، تصمیم گرفتیم تا مروری بر این حرکت ها و اعتراضات کنونی در ایران را در دستور کار قرار دهیم. با مصادف بودن روز جهانی زن ( ۸ مارس )، سعی داریم، تمرکز خود را بیشتر بر این جنبش که بی شک یکی از تاثیر گذارترین جنبش های اجتماعی در ایران بوده است، بگذاریم.
امید داریم با حضور فعال علاقمندان در بحث، در فضایی دوستانه، بتوانیم با مشاورت یکدیگر نشست پرباری را برگزار کنیم.
جمعه ۵ فوریه ۲۰۲۱
ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی

.
“مروری بر جنبش های اجتماعی در ایران (جنبش زنان)”

( بحث آزاد)


جمعه ۵ مارس، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس:

اتاق «جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران» – در پالتاک مسنجر

Asia and pacific

Iran

Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran