Home خبرها ارشیو خبرها مقابله با اعدامها و دفاع از جان زندانیان سیاسی در ایران
ارشیو خبرها - خبرها - جولای 12, 2023

مقابله با اعدامها و دفاع از جان زندانیان سیاسی در ایران

سخنرانی سهیلا ستاری در گردهم آیی ایرانیان

بروکسل، روبروی پارلمان اروپا

هشتم ژوییه ۲۰۲۳

درود دوستان گرامی

امروز ما از بسیاری از کشورهای اروپایی در این مکان گردهم آمده‌ایم تا سالروز هجدهم تیر، روز ایستادگی دلاورانه دانشجویان میهنمان در برابر رژیم کودک کش، زن ستیز و ایران ویرانگر اسلامی را پاس بداریم

اما ما امروز یک کارزار جهانی دیگر، برای مقابله با اعدام های رژیم جنایتکار و دفاع از جان بیش از ۴۰ مبارز زیر اعدام را نیز برعهده داریم. مقابله با اعدام و قتل حکومتی در زندانها، مقابله با ترور و گروگان گیری در سراسر جهان و رویارویی با سرکوب اعتراض ها و اعتصابها و کشتارهای خیابانی بدست رژیم ضدانسانی و ضدایرانی اسلامی نه تنها وظیفه مردم ایران، بلکه وظیفه عاجل همه وجدانهای بیدار انسانی در سراسر دنیا است

ما ایرانیان اکنون در یکی از مراحل حساس جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستیم. جنبشی که ناشی از ایستادگی زنان، یعنی نیمی از جمعیت ایران، در برابر قوانین جزائی و مدنی و اداری گوناگون مملو از اجحافات و ناقض حقوق زنان در تمامی ۴۴ سال گذشته در میهنمان و ناتوانی حکومت اسلامی در به سکوت کشاندن آنان بوده است. کنترل جنسیتی بر زنان از سوی حکومت اسلامی بمنظور تحکیم نظم الهی در پیش گرفته شده و با نفی حقوق شهروندی نیمی از جامعه، به نابرابری جامه تقدس پوشانده است. حجاب تنها یکی از مظاهر این کنترل جنسیتی است. رویارویی با فرودست نگه داشتن زن ایرانی در تمامی عرصه ها با شعار و جنبش پرتوان «زن، زندگی، آزادی» نیرو، ژرفا، تداوم و فرازی تازه یافت. نکته برتر جنبش «زن، زندگی، آزادی» در مقابل جنبشهای پیشین آن، قرار دادن خواست زنان در دستور کار اولیه جنبش احتماعی در ایران است. همراه با این گام در جریان این جنبش، آزادی زنان یعنوان پیش شرط آزادی کل جامعه از قوانین شرعی ایران ویرانگر مورد آگاهی و پذیرش عمومی ایرانیان و جهانیان قرار گرفت. امری که از یک‌سو با عمیق‌ترین نقطه ضعف دستگاه فکری حاکمان، یعنی فرودست نگهداشتن زنان و آپارتاید جنسی برخورد کرده است و به این لحاظ به تعمیق و گستردگی مبارزات ایرانیان قویاً یاری رسانده و از سوی دیگر بخودی خود پیروزی بزرگی برای جنبش زنان در سطح جهانی میباشد

رژیم اسلامی با سرکوب نظامی ـ امنیتی و ظاهر تهاجمی به خود گرفتن، به خیال خود تصور کرده است که میتواند جامعه ۸۵ میلیونی ایرانیان را در درون و برون مرزهای کشور خاموش سازد. واقعیت این است که فقر و گرسنگی و بیکاری و بی خانمانی و تورم سر به فلک کشیده و بحرانهای آب و برق و نان و انرژی و غیره، ایران را در موقعیت انفجارهای اجتماعی قرار داده است و هر آن امکان اعتراضها و قیامهای گسترده میلیونها تن از شهروندان کشورمان و نیز فروریزش دومینووار بسیار محتمل به نظر میرسد. در رابطه با این واقعیت، پیوند جنبش «زن، زندگی، آزادی» با دیگر جنبش های مدنی ایرانیان، یعنی جنبش کارگران، پرستاران، آموزگاران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان و دیگر جنبشهای جاری در ایران امری بسیار ضروری و بمثابه ستونی محکم در حفظ و پیشبرد جنبش آزادیخواهانه، دمکراتیک و حق طلبانه ایرانیان است

ما همه هم میهنان مان در برون مرزها را فرا می‌خوانیم که بطور دایم و گسترده در برابر تهاجم رژیم اسلامی در ایران بایستند و صدای دادخواهی و حق طلبی مردم و بویژه زنان و جوانان میهنمان را به گوش جهانیان برسانند

ما همه ایرانیان آزادیخواه و ایران دوست را به همکاری و ائتلاف گسترده فرامی خوانیم. تمام وقایع جهانی در رابطه با حکومت ایران گویای وضعیت نامناسب آن و قرارگرفتنش در وضعیت دفاعی و نه تهاجمی هستند، از تصویب پیشبرد کمیته حقیقت یاب برای روشن کردن وضع حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تا رسوایی پرونده رابرت مالی و سازمان نایاک لابی جمهوری اسلامی، تا بازگشایی پرونده پرواز ۵۳۷ در لاهه توسط ۴ کشور، تا فشار اخیر ۳ کشور بر حکومت اسلامی در رابطه با پرونده هسته ایش، تا بالا گرفتن درگیری‌ها بین عربستان سعودی و کویت با حکومت اسلامی بر سر بهره برداری از منابع نفتی در خلیج فارس همه و همه گویای افرایش تنشها در روابط بین‌المللی و بازگشت موقعیت تهاجمیش در مساله اسدی و نمایش قدرت او در حمله به آلبانی، به موضعی دفاعی برای حکومت اسلامی هستند

ما در اینجا به دولت ها و مجامع جهانی و همسایگان خاورمیانه ای مان هشدار میدهیم که پذیرش و سکوت در برابر سیاستهای ترور و گروگانگیری حکومت اسلامی ایران و نیز عدم قاطعیت در برابر تهاجم جنگی و باج خواهی های هسته ای و موشکی رژیم اسلامی در جنگ علیه مردم خاورمیانه و اوکراین و همچنین در برابر نقض حقوق بشر در ایران و بویژه قتل و اعدام در زندانها و کشتارهای خیابانی توسط حکومت اسلامی، تنها میتواند چشم فروبستن به جهانشمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوستش از سوی این دولتها باشد

کشیده شدن حکومت اسلامی به موضع تدافعی در عرصه بین‌المللی، همراه با ناتوانی آن در رویارویی با زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و یا در حل دیگر بحرانهای اجتماعی ـ اقتصادی داخلی نشانگر درماندگی کامل حکومت اسلامی در مدیریت بحرانها در هر دو این عرصه ها هستند. رژیم همچنان در حال دست و پا زدن و در حالت تدافعی است. از این رو وظیفه همه ایرانیان آزادیخواه و ایران دوست، حمله به رژیم در همین نقاط ضعفش و پیشبرد همکاریهای گسترده در رویارویی با ابرچالش های سیاسی ـ اجتماعی در جامعه ایران برای برچیدن رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی است

ایران ما در جریان یک رستاخیز گسترده و سرتاسری علیه تبعیض است. مبارزه برای نجات ایران، تا پایه گذاری حاکمیت ملت، مستقل از نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی، تا برپایی ایرانی سکولار، دموکراتیک، آزاد و آباد، تا رفع و زدایش تبعیض های حقوقی و تضمین برابری و رفاه اجتماعی برای تمامی ایرانیان از سوی تک تک زنان و مردان ایران زمین پی گرفته خواهد شد. بکوشیم تا با حضور در نهادهای مدنی درون و برون مرز پشتیبان صداهای عدالت خواهانه زنان و مردان هم میهنمان باشیم و  اتحاد عمل همه نیروهای مخالف حکومت دین سالار و تمامیت خواه در ایران را به پیش بریم

پاینده باد ایران

زن زندگی آزادی

بروکسل، ۸ ژوییه ۲۰۲۳