Home خبرها ارشیو خبرها آمریکا همچنان برای برپایی حکومت داعش می کوشد! گزارشی از لوانت راپورت ( levant report ) برگردان کیومرث صابغی
ارشیو خبرها - خبرها - جولای 13, 2019

آمریکا همچنان برای برپایی حکومت داعش می کوشد! گزارشی از لوانت راپورت ( levant report ) برگردان کیومرث صابغی

سناد محرمانه امنیتی امریکا در سال ۲۰۱۲ حاکی از این امر است که : غرب به منظور ایزوله کردن دولت سوریه حاضر به حمایت از داعش است .

در ۱۸ ماه مه سال ۲۰۱۲ ، گروه محافظه کار « ناظرین حقوقی » ، به اسناد تازه منتشر شده وزارت خانه های دفاع و خارجه آمریکا دست یافت . در همان زمانی که جراید به دنبال کشف حقایق و اخبار مربوط به بن غازی بودند ،اسناد منتشره شده منعکس کننده این نکته است که «وجود داعش به عنوان وسیله ای در راستای سیاست های غرب برای منطقه ، در شرق سوریه ضروری است »و « حمایت از یک حکومت سلفی با توافق غرب, ترکیه و دولت های خلیج امکان پذیر است . » این گزارش در روز ۱۲ ماه اوت سال ۲۰۱۲ به عنوان سندی محرمانه در اختیار مراجع دولتی مثل cia , fbi , state departement قرار گرفت . بر اساس این اسناد , مراجع امنیتی درماه های آغازین سال ۲۰۱۲ از امکان بر خیزی داعش در عراق با خبر بودند لکن به عوض بر خورد با آنان به عنوان یک زنگ خطر، آنان را ابزاری در خدمت استراتژی خود یافتند . جالب اینجاست که همزمانی که جراید و گزارشگران به دنبال تحقیق در مورد چگونگی آموزش و رابطه غرب با شورشیان بودند ،این اسناد به روشنی نشانی از این رابطه ا از مرجع عالی اداری امریکا است. شواهد موجود ( مثل ویدیو های در دست) و نیز گزارشات رابرت فورد ( robert ford ) سفیر وقت امریکا در سوریه گواه بر اینست که وزارت خارجه امریکا و سازمان سیا در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به داعش کمک هائی می کردند . گروه ناظرین حقوقی در گزارشی اشاره می کنند که :

۱- القاعده مسئول رهبری شورشیان در سوریه است.

۲- غرب با شورشیان همسو است.

۳- امکان تحقق دولت اسلامی از طریق رشد شورشیان صورت پذیر است .

۴ – شکل پذیری یک دولت «اساسا سلفی » در شرق سوریه امری است که غرب ،ترکیه و کشور های خلیج خواهان می باشند .

۵ – ایجاد حوزه امن ،همانند حوزه هائی که در لیبی به وجود آمد، برای مناطقی که داعش به تصرف در آورده است ضروری است.

۶- عراق منطقه ای شیعه ای به حساب می آید .

۷ – شکل گیری یک دولت اسلامی سنی ضربه ای سهمگین بر یکپا رچگی عراق است و میتواند زمینه ای جهت حضور همه نیروهای تروریستی منطقه در عراق گردد.