Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد دادگاه بین الملل کیفری و دادرسی جنایات جنگی و ضد بشری درافغانستان- افسانه خاکپور

دادگاه بین الملل کیفری و دادرسی جنایات جنگی و ضد بشری درافغانستان- افسانه خاکپور

پس از چند سال تلاش برای تشکیل کمیسون تحقیق در باب جنایات جنگی و ضد بشری انجام شده در افغانستان از سال دوهزار و سه به اینطرف، دادستان دادگاه بین الملل کیفری خانم فاتو بن سودا موفق به لغو رای دادگاه بدوی بین الملل کیفری در ماه مارس امسال شد..

پیش ازاین دادگاه بدوی بین الملل کیفری با درخواست اومخالفت کرده بود آنهم با این استدلال که این تحقیقات نفعی برای عدالت ندارد..

برخلاف سنگ اندازی های دولت امریکا که حتی به تهدید کردن اعضای خانواده بعضی از اعضای دفتر تحقیقات دادگاه بین المللی پرداخته بودند، لغو رای دادگاه بدوی بین الملل کیفری که مانع گشودن تحقیقات علیه جنایتکاران بود توسط دادگاه فرجام بین الملل کیفری در 5 مارس امسال حاصل شد..

با این توضیح که دفتربررسی جنایات جنگی و ضد بشری انجام شده درافغانستان از سال دوهزارو شش درحال جمع آوری اطلاعات و مدارک در باره تجاوز، شکنجه و کشتار نیروهای امریکایی و طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان که یا در خاک افغانستان  بوقوع پیوسته یا درباره جنایات انجام شده بدستورسازمان اطلاعاتی امریکا سیا درارتباط با افغانستان اما درخاک کشورهای دیگری چون رومانی، لهستان و لیتوانی صورت گرفته  میباشد.

این سه کشور تبدیل به پایگاه نظامی وزندان سری سازمان سیای امریکا شده بودند. .

پس از ده سال جمع آوری مدارک و اطلاعات درباره جنایات جنگی و ضد بشری درارتباط با افغانستان، دادستان دادگاه بین الملل کیفری در سال دوهزاروهفده گزارشی تهیه کرده و تقاضای اجازه تحقیقات رابه دادگاه بین الملل کیفری ارائه کرد..

او که قصد تحت تعقیب قراردادن نظامیان و اعضای سازمان سیا و مرتکبان جنایات ضد بشری درباره افغانستان را داشت با مخالفت تمامی قضات این دادگاه بدوی روبرو شد..

وتقاضای مجوز بررسی جنایات ضد بشری او در دوازده آوریل سال دوهزار و نوزده بدلیل آنکه این تحقیقات نفعی برای عدالت ندارد توسط این دیوان رد شد.

دونالد ترامپ رد درخواست دادستان مبنی برانجام تحقیقات ضد بشری را تبریک گفته و آنرا یک پیروزی بین المللی خواند..

اما درواقع دولت امریکا با انواع و اقسام ترفند ها و تهدیدات وفشار بروی اعضای دادگاه بین الملل بدوی مانع از پیشروی پروسه تحقیقات شده بودند تا از آشکار شدن جنایات جنگی نظامیان امریکا درافغانستان یا در خارج از مرزهای افغانستان اما در ارتباط با آن جلوگیری کند. .

با لغو این حکم توسط دادگاه فرجام بین الملل کیفری، دادستان دادگاه بین الملل کیفری اجازه دارد تحقیقات خود در درباره جنایات جنگی و ضد بشری مربوط به افغانستان را در سه مورد پیگیری کند از جمله

یکـ، در مورد جنایات انجام شده توسط طالبان و گروه حقانی 

دو، درباره جنایات نظامیان و دستگاه امنیت افغانستان

سه، در مورد درجنایات  جنگی و ضد بشری انجام شده توسط دولت امریکا در خاک افغانستان یا جنایات ضد بشری انجام شده بدستور سازمان اطلاعاتی امریکا سیا در ارتباط با افغانستان اما درخاک کشورهای دیگری چون رومانی، لهستان و لیتوانی که تبدیل به پایگاه نظامی امریکا شده بودند و به دستور سازمان سیا دراین کشورها زندانهای مخفی برای زندانی کردن و اسیران جنگی یا متهمان به به تروریسم را نگهداری میکردند.

مارک پومپو در مصاحبه مطبوعاتی هفده مارس خود بشدت از این تصمیم انتقاد کرده و خواستار شناسایی اعضای خانواده این کمیسونی که میخواهند امریکایی ها را محاکمه کنند شده است تا مگر که آنها پایشان به امریکا نرسد..

خانم فاتو بن سودا دادستان دادگاه بین الملل کیفری این پیروزی برای عدالت بین الملل را تبریک گفته وازافغانی های و قربانیان این جنایات ضد بشری خواسته که از عاملین این جنایات به این دادگاه شکایت کنند..

دادگاه بین الملل کیفری در سال هزارونهصد ونود وهشت  با پیوستن صد و بیست کشوردرلاهه  تآسیس شده و هدف آن تعقیب پیگرد، دستگیری و محاکمه بیطرفانه جنایات ضد بشری و نسل کشی و جنایات جنگی تجاوز و شکنجه که بعد از ژوییه دوهزارودو وقوع یافته است می باشد.

با آنکه بسیاری از کشورهای اروپایی، افریقایی، آسیایی، امریکای لاتین به آن پیوسته اند باید گفت که  چند کشورخودسر از جمله ایالات متحده امریکا، اسراییل، وچین، و روسیه وهند از امضا اساسنامه رم سرباز زده اند..

ایران در سال دوهزارودو آنرا امضا کرده اما هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

 ایالات متحده امریکا  با سیاستهای جنگ طلبانه پس از اشغال عراق و برپایی زندان مخوف ابوغریب و با اشغال افغانستان و به اسارت گرفتن هزاران نفردر گوانتانامو حاضربه پیوستن به اصول عدالت بین الملل و احترام به دادگاه بین الملل کیفری نیست و ترجیح میدهد با روشهای خودسرانه وغیرقانونی افراد  یا گروه های متهم به تروریسم را بدون محاکمه ودادگاه راسا قصاص کند..

کرنش دولت امریکا نسبت به قوانین بین المللی و بی قید وبندی به اصول حقوق بشر وعدم پذیرش دادگاه کیفری بین المللی از طرف یک کشوردمکراتیک چون امریکا عواقب بسیار خطرناکی برای گسترش و اجرای عدالت بوده وعملکرد آن عقب گرد به بربریت در سطح جهان را اشاعه میدهد.

به فرض که فردی یا گروه یا نظامی از طرف امریکا متهم به تروریسم یا سایر جرایم امنیتی باشد میبایست به اتهام او در یک دادگاه بین المللی رسیدگی شود.

طبق قوانین بین الملل و اصول حقوق بشرهرمتهمی میبایست از حق دفاع عادلانه در دادگاهی بیطرف وبا امکان ارائه  دلایل و مدارک از دفاع عادلانه برخوردار شود.

هیچ دولتی هرچند مقتدر حق مجازات خودسرانه فرد یا گروه یا دولت دیگری را ندارد.

اما با اینگونه ترورهای دولتی ودخالت مقامات سیاسی امریکا درامورقضایی و حقوقی مانع از روشن شدن حقایق و نقش واقعی کسانی میشود که از طرف این کشورمتهم به تروریسم یا سایراتهامات هستند.

دولت امریکا که میلیاردها دلارخرج لشکر کشی و جنگ در عراق وافغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم کرده و زندگی و جان صدها هزار نفر را نابود کرده است در هفته های اخیر با قبول شکست سیاسی خود با گروه جنایتکار و وحشی طالبان سازش کرده و آنها را برسمیت شناخته  است . و با این توافق امکان به قدرت رسیدن طالبان و ایجاد یک حکومت رعب و وحشت اسلامی دیگر را در افعانستان هموار کرده است.

10 آوریل دو هزار و بیست

از قرنطینه .