Home آرشیو حسن بهگر قسم دمکراسی تان را باور کنیم یا دم فاشیسم را؟- حسن بهگر

قسم دمکراسی تان را باور کنیم یا دم فاشیسم را؟- حسن بهگر

ظاهراً تظاهرات سیصدهزار نفری مردم انگلیس به طرفداری از فلسطین به معضلی برای دولت تبدیل شده است . خانم سوئلا براورمن وزیر کشور انگلستان، طی مقاله ای در تایمز  پلیس انگلیس را مورد انتقاد قرارداده که « با راست گرایان و ناسیونالیست ها (بخوانید فاشیست ها و صهیونیست ها) رفتار تهاجمی داشته و در عوض رفتار اوباش طرفدار فلسطین!؟ را نادیده گرفته است و با معترضان هوادار فلسطین با  دستکش های ابریشمی برخورد کرده است!»

این نوشته خود بخود گویای اختلاف مقامات دولتی با یکدیگر و نیز با مخالفان معترض و همچنین نشان دهنده ی ناتوانی آنها در حل  معضل جدیدی است که  در این جامعه سرباز کرده  است. دولت پیرو سیاست اسراییل است و بدنه جامعه از آن پیروی نمی کند.

نکتۀ دیگر اینست که وزیرکشورمنتقد پلیس این مقاله را بدون صلاحدید دفتر نخست وزیری انتشار داده است که در نوع خود استثنایی است و سابقه نداشته است. دیگر آنکه بسیاری این موضع راست را ناشی از  جاه طلبی وی برای جلب حمایت جناح فاشیستی بریتانیا در انتخابات آینده می دانند که بتواند به جای نخست وزیر فعلی ریشی سوناک بنشیند .

مواضع او علیه پناهندگان که خواستار فرستادن آنان به روانداست و پیشینۀ مخالفت او با همجنس گرایان او را در موقعیتی پرمخاطره قرار داده است .لحن توهین آمیز او نسبت به فلسطینیان بسیاری را برانگیخته و می گویند تقریبا به همه توهین کرده و حال ماندن و یا رفتن او در این پست هم مطرح است .

به نظر می رسد وزیر کشور اصولاً با تظاهرات هواداران فلسطین مسأله داشته است ولی پلیس از دستور وزیر مربوطه سرپیچی کرده و مصلحت را در برگزاری آن دیده است . آمدن بیش از سیصدهزار جمعیت در تظاهرات چهرۀ دیگری از انگلستان را به نمایش گذاشته است  و پس لرزه های آن آغاز شده است .

آنچه تأسف انگیزاست قربانی شدن آزادی ها و دموکراسی در کشورهایی مانند انگلستان است  چنان که می بینیم قوانین بازیچه لابی های ثروتمند شده که می توانند به راحتی سیاستمداران و نمایندگان مجلس را بخرند و خر خود را برانند.

این نوع راستگرایی از سال های قبل از جنگ جهانی دوم در انگلستان دیده نشده بود. بعید نیست باز هم پس از سالها شاهد رژۀ پیراهن سیاهان در این کشور بشویم. فقط قبلاً با یهودیان ضدیت داشتند و حالا طرفدارشان شده اند.

دوشنبه – ۲۲ آبان ۱۴۰۲

2023-11-13