Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال تفرقه افکنی بدترین خیانت به ایران است- حسن بهگر

تفرقه افکنی بدترین خیانت به ایران است- حسن بهگر

خبر تأسف بار حمله ی گروهی موسوم به الاحواز به نیروهای مسلح و مردم  و کشتار بیرحمانه آنها را همه شنیده اند و این گروه با انتشار پوستری مسئولیت حمله را برعهده گرفته است.

همه می دانیم که آزادی و دموکراسی همراه با همبستگی و وحدت میسر می شود نه با اختلاف و تفرقه. مدتهاست گروه های تجزیه طلب به بهانه های گوناگون از جمله ستم مضاعف، در صف متشکل مبارزه با جمهوری اسلامی تفرقه افکنده اند و بسیاری را از پیوستن به مبارزه منع یا دستکم مأیوس و نومید کرده و می کنند.

برای سرنگونی جمهوری اسلامی اتحاد همه گروه ها و اقوام و طبقات لازم است و برای استقرار آزادی و دموکراسی  نیز همانقدر کوشش و استقامت از سوی آنها ضروری است تا صف مبارزه که در طی یک دوره ی طولانی و با اندوختن تجربه بدست آمده، نشکند.

اصرار بر رسیدن خواست های فردی ، قومی و طبقاتی قبل از پیروزی بر دشمن واحد دیکتاتور امکان پذیر نیست. دست یافتن به خواست ها نیز فقط در یک حکومت لیبرال دموکرات ممکن است.

از سازمان ها و گروه های جدایی طلب که امروز با حمایت آمریکا و عربستان سعودی و اسراییل سر برآورده اند باید پرسید که هدف شما از این حملات چیست ؟

پوشیده نیست که این گونه حملات به هیچوجه به دموکراسی و یا حتا جدایی مورد نظرشان منتهی نخواهد شد بلکه این خیانت آشکار و  شعله ور کردن  یک جنگ  داخلی است که در وهله ی اول خود آنها را قربانی خواهد کرد .

عاقبت این حملات رفاه و آسایش مردم عرب نیست بلکه ایجاد تفرقه و برادرکشی خانمانسوزی است که بسیاری را، از جمله همین مردم عرب را به فنا خواهد داد.

الاحواز با ادامه این گونه عملیات نه فقط عرب زبانان خوزستان را متحد نخواهد کرد، بلکه آنها را به مخاطره خواهد انداخت.

همه می دانند که درپس پرده چه کسانی مشوق و حامی این برادرکشی ها هستند تا با یک جنگ داخلی همان سرنوشت سوریه را برای ایران رقم بزنند. اگر اسم این کار خیانت نیست، چیست؟

اگر نارضایی از این حکومت است، مردم ایران باید دست به دست هم دهند و نظام اسلامی را بدون برادرکشی براندازند. ما و بسیاری از ایرانیان آزادیخواه اولین مدافعان حقوق برابر شهروندی همگی ایرانیان، صرفنظر از قوم و جنس و مذهبشان هستیم. ولی کسی با این روش های خشونت آمیز از پس حکومت اسلامی برنخواهد آمد، سهل است ​خودبخود مانع مبارزه عمومی مردم علیه جمهوری اسلامی خواهد شد و در نهایت آن را تقویت خواهد کرد. این تازه حداقل ضرر است. وگرنه آنچه که جنگ داخلی با این مملکت خواهد کرد، بر همه معلوم است.

باید به کسانی که با این کارها مدعی دفاع از حقوق اقلیت های می شوند، هشدار داد که در برابر مزدی ناچیز فقط هموطنان خود را به کشتن می دهید. امروز همه ی ایرانیان به همبستگی نیاز دارند تا بتوانند کشور را از این گرداب هولناکی که در آن افتاده، نجات بدهند. سرنوشت طوایف و گروه های شورشی در کشورهای همسایه که با فشار خارجی تا مرز از هم پاشیدگی رفته اند، بهترین نمونه ی عبرت است، البته اگر چشم عبرت بینی باشد.

2018 Sep 23rd Sun – یکشنبه، 1 مهر 1397