Home آرشیو هپلی اسمال دلخوراست – هپلی
آرشیو هپلی - هپلی - جولای 7, 2019

اسمال دلخوراست – هپلی

اسمال را دریابید که یکی بیشتر نیست

# «هم سبزم و هم زردم»

هپلی اخیراً با نهایت تأسف مطلع شد که اسمال کوری دلخور شده. وی اول از این خبر برآشفت، سپس زانوی غم به بغل گرفت، ولی از آنجا که کمی درد مفاصل دارد، زیاد در این حالت نماند و نشست پشت کامپیوتر که راحت تر است و برای مبارزه مناسب تر. دلخوری اسمال این بار با نهیب حزب سکولارهای سبز و دمکرات و فدرالیست گاهاً سلطنت طلب و… به اطلاع هپلی رسید و او را متوجه وخامت اوضاع اسمال کرد و به یاری واداشت. پس اول از همه مراتب قدردانی خود را به این حزب فراگیر اعلام میدارد.

این اسمال ما از اول فکر این بود که یکوقت کسی نخواهد کارآگاه بازی دربیاورد و از این مسئله که معلوم نیست پول چلوکباب هایش را از کجا می  آورد و در عین حال به اقتضای موقع، درست سر بزنگاه و هر جا لازم شد حرف های نومحافظه کاران را می زند و به مناسبت فدرالیست می شود یا تبلیغ برای ترامپ می کند یا… نتیجه بگیرد که نکند سرش جایی بند است و خدای ناکرده می خواهد چلبی ثانی بشود. به همین دلیل دائم در حال مانور دادن بودو هر چند وقت یکبار کوشش هایی برای گم کردن ایز به گربه انجام می داد که از همان دوران جوانی یاد گرفته بود و در آنها مهارت کسب نموده بود.

یک دفعه درمی آمد مقاله می نوشت که دوران چلبی سازی گذشته که یعنی من خودم با این حرف ها مخالفم، یک دفعه رنگ عوض می کرد و سبز می شد که یعنی ما با مردمیم، یک دفعه اسمال کوردی میشد که یعنی به واو من توجه کنید که نشانه ی توجه به اقلیت ها و ملیت هاست، یک دفعه ی دیگر می گفت ما انحلال طلبیم که معلوم نباشد چه می خواهد بکند و هر که هر چه گفت، بگوید مقصود من هم درست همین است…

ولی به هر صورت خم رنگرزی، چه برای رنگ عوض کردن خود و چه رنگ کردن دیگران، هر چه هم که بزرگ باشد، بالاخره در جایی ته می کشد و مدتیست که مردم هر بار نسخه ی جدید اسمال را می بینند بی معطلی می گویند: اهه! این که همان اسمال کوری خودمان است حالا اینجوری آمده، ترا به خدا تماشا کن! خلاصه اینکه رنگ حنای اسمال کم کم رفت که رفت.

در نهایت داستان آنقدر شور شد که صدای نومحافظه کاران آمریکا هم که بالاخره می داند باید برای که و چگونه تبلیغ بکند، خبر مجلس نذری خوران اسمال را که در آلمان برگزار شده بود، زد گل خبر یکی از این اعلامیه هایی که اشخاص جویای نام محض تقرب به دولت آمریکا می دهند و خط و نشان کشیدن هایش را برای ایران تشویق می کنند. حق هم داشت، وقتی نیت و هدف یکی باشد دیگر جا برای تعارف و مجامله نیست، باید نیروها را روی هم گذاشت تا بلکه کارساز شود. عکس انداختن با همکاران هم که خجالت ندارد. از قدیم گفته اند خبر باید خلاصه باشد که مردم حوصله بکنند بخوانند.

این که شد اسمال دید بد جوری گند کار درآمده و دیگر همین مانده که فردا رسیدهای چلوکبابش را هم بیاورند بگذارند توی اینترنت، در صدد واکنش برآمد و ضد حمله ای ترتیب داد جانانه و اعلامیه ی غرایی نوشت که ایهاالناس بدانید که حزب سینما اسکوپ و سراسر زد و خورد و هفت رنگ تکنی کالر که یک ستاره دارد که اسمال است و مشتی سیاهی لشکر که دایم در حال تغییر هستند، با نهایت غیرتمندی اعلام می کند که:

 ـ با حمله و تحریم که سهل است، حتا با قلقلک دادن مردم ایران از سوی نیروهای خارجی مخالف بوده

ـ خواستار براندازی است و مدت درازی است که دارد با قاطعیت رژیم را برانداز می کند

ـ حفظ تمامیت عرضی ایران را کافی نمیداند و حافظ تمامیت طولی کشور نیز هست

ـ وقتی حزب ما به قدرت رسید حکومت غیرمتمرکزی ایجاد خواهد کرد که مرکزش ناف اسمال باشد

و سخنان پرمغز و آبداری از این قبیل که به دلیل تراکم مطالب از درج تمامی آنها معذوریم.

ناظران که از این اعلامیه ی دندان شکن اطلاع پیدا کردند، واکنشهایی نشان دادند که در عین داشتن تفاوتهای ظریفی که تنوع دیدگاه های آنها و رنگارنگی اپوزیسیون را می رساند و طیفی وسیع از زکی تا شیشکی را پوشش می داد، در جمع نشان از توجه آنان به حزب اسمال داشت. وقتی به آنان یادآوری گشت که اسمال منتظر همدلی آنهاست، با احترام تمام نسبت به این مبارز رنجدیده گفتند: هفته ی دیگر بیاید پرو اول!

 هپلی از این اوضاع بسیار متأسف است، ولی دید که اگر بخواهد اعلامیه ی تسلیت برای اسمال بفرستد، ممکن است بد تعبیر بشود. برای همین تصمیم گرفت که چکیده ی اخبار را به اطلاع عموم هموطنان برساند و همزمان آنها را به راه انداختن پیکاری در پشتیبانی از اسمال تشویق نماید. متأسفانه پیدا کردن نام مناسب برای این پیکار مهم و ارزشمند قدری طول کشید، زیرا هموطنان مبارز، طی این سالهای دراز به قدری اسامی عجیب و غریب روی پیکارهایشان گذاشته اند که واقعاً تل بی نام باقی نمانده و پیدا کردن اسم جدید مشکل شده. پس با الهام از کارزارهایی که مجازاً خیلی طرفدار دارد، نام «روی سبز و تنبان زرد» را برای کمپین طرفداری از اسمال پیشنهاد می کند.

استفاده از هشتگ «هم سبزم و هم زردم» میتواند این کارزار بی خطر ولی پر اثر را به توئیتر نیز گسترش بدهد و این پرنده ی زیبای فضله انداز را که به یاری شکم پر و گفته های چون درش، دنیا را پوشش داده، با ما یار سازد.

باشد تا همت شما از شرافت این مبارز، سرمشقی برای همه ی مبارزان باشد. یا علی!

2017 Nov 22nd Wed – چهارشنبه، 1 آذر 1396