تغییر نام- منیرطه

پیرو تغییر نام چهارشنبه سوری و یلدا این نام ها نیز تغییر می کنند:

غدیر: گردن دَرانی با شمشیرِ دو زبانی

آنچنانکه افتاد و دانی و اینچنین که می‌افتد و می‌دانی.

قربان: کُشتارگاهِ ذبحِ اسلامی

به فرمان و نظارتِ کُشتاربانِ کج دست، ازخونِ کودک و پیر و جوان سرمست.

فطر:

شکم چرانی چپاول‌گرها به کوریِ چشمِ گرسنه‌ها و آسمون‌جُلا

 —-

در پیِ شکم‌چرانیِ چپاول‌گر و قطعِ گردن از سر به ضرب و ضربتِ ساتور و خنجر،

  گاردن پارتی پَراندن درازدستان،  برون آمده از کوته آستینان  به تأیید سازمان کلاغ‌های ناظرِ مصیبت و داغ، با سرود جاودانیِ زن  زندگی آزادی گشایش می‌یابد. 

ورود برای همگان آزاد است و گنده‌گویی از روی پُرخوری و بخارِ تُرشیدۀ معده به همراه جمهوری پایین تنه برباد.