Home هنر و ادبیات آرشیو هنر و ادبیات بيدارباشِ غزه – مجید نفیسی

بيدارباشِ غزه – مجید نفیسی

آنجا رويا مي فروشند:
يكي براي بازگشت به “ارض موعود”
و ديگري براي احياي “خلافت”.
آنچه فراموش شده
انسان است.
يكي جان كودكان را به خطر مي اندازد
و ديگري آنها را بمباران مي كند.

رها كنيد كابوسهاي خونينتان را
بگذاريد آينده
از يوغِ گذشته آزاد شود
و دو ملت
در كنار يكديگر زندگي كنند.
بيدار شويد!
بيدار شويد!

    يكم اوت دو‌هزار‌و‌چهارده