Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد کرنای منحوس، کرونا وحق حیات انسان و مسئولیت دولتها و مدیران- افسانه خاکپور

کرنای منحوس، کرونا وحق حیات انسان و مسئولیت دولتها و مدیران- افسانه خاکپور

نوزده مارس امسال شسصد پزشک فرانسوی شکایتی را علیه نخست وزیر این کشور ادوارد فیبیپ  و اگنس بوزین وزیر سابق  بهداشت که در اواخر فوریه برای کاندید شدن در انتخابات شهر پاریس از پست وزارت بهداشت خود استفا داد را به دادگاه عالی جمهوری فرانسه به  ثبت رساندند..

این شکایت بعلت عدم مدد رسانی، دروغ دولتی و فقدان یا عدم دسترسی به امکانات پزشکی از جمله ماسک، تخت بیمارستان، دستگاه تنفسی و سایر امکانات  برای مداوای بیماران کرونا در شرایط حاد انجام شده است.

همچنین جمعی از کادرهای بیمارستانی و بیماران کرونا نیز شکایتی علیه دولت فرانسه بعلت خودداری آگاهانه در حفظ جان مردم، تاخیر دراطلاع و مدد رسانی، قصور و غفلت در مقابل خطری که جان و ایمنی مردم را تهدید میکند را به دادگاه کیفری برده اند.

این شکایت با استناد به مقاله بی بی سی در باره ویروس کرنا در تاریخ 3 ژانویه امسال و اطلاع رسانی سازمان بهداشت جهانی در 12 ژانویه درباره پیدایش ویروس کرنا در چین در ماه دسامبر گذشته و هشدار سازمان جهانی بهداشت در 30 همان ماه درباره مسری بودن آن و اخطار این سازمان در سطح بین المللی وهمچنین تحقیقات انستیتو پاستور و راهکارهای مبارزه با آن که مورد بی اعتنایی دولت فرانسه قرارگرفته است می باشد.

شاکیان معتقدند که با وجود ابتلای چند بیماردر ماه فوریه دولت فرانسه اقدامات لازم برای پیشگیری آن را بلافاصله بکار نبرده است و با سهل انگاری خود موجبات گسترش آن شده و فقط در نیمه ماه مارس به بستن اماکن عمومی و فروشگاه ها اقدام کرده و از ده دوز پیش به قرنطینه مردم پرداخته است

در حوزه عمومی و طبق قانون دولت وظیفه  تامین امنیت، بهداشت، سلامت جسمی و روحی ملت را بعهده دارد و میباید از پیشامد و پیشروی هرگونه خطر یا خدشه ای برای جان و مال مردم جلوگیری کند

طبق قانون کار فرانسه یکی از وظیفه کارفرما یان و مدیران تامین امنیت جانی بهداشتی و سلامت روحی کارمندان و کارگران و جلوگیری از هرخطری برای کارمندان و کارگران در محیط کار می باشد.

 و در صورت خطور از این قوانین آنها مجبور به پرداخت خسارت به کارمند یا کارگر خسارت دیده اند.

همین مسئولیت کیفری نیز برای دولت و وزرا در هنگام انجام وظیفه در نظر گرفته شده و در صورت قصور دولت باید خسارت وارده را به شخص متضرر یا خانواده او پرداخت کند.

طبق اصل شست و هشت قانون اساسی فرانسه هر شخصی حقیقی یا حقوقی میتواند در صورت خسران از جرم یا جنایت دولت به دادگاه عالی جمهوری شکایت برده و ادعای خسارت کند.

پیشروی ویروس کووید نوزده در اروپا و فرانسه و افزایش سریع و رو به رشد مبتلایان و مرگ هزاران نفر و تلفات در میان پزشکان و پرستاران و کمبود جا و امکانات پزشکی منجر به اعلام شرایط اضطراری درنیمه ماه مارس و قرنطیه کردن مردم در این کشور شده است .

 به همین دلیل مسئولیت مرگ و میر و ابتلای مردم بعلت تعلل و دیرکرد دولت مورد انتقاد و شکایت و درخواست رسیدگی و پرداخت خسارت است.

شیوع و گسترش کرنا در ایران بعلت قصور دولت و حکومت، دخالت نهادهای نظامی در امور مملکت و تصمیم گیریهای مقتدرانه روحانیون و دخالت درامورعلمی منجر به یک فاجعه ملی شده و جان صدها هزار ایرانی و حتی کادر پزشکی را به خطر انداخته است.

اگر امروز کرنای منحوس تا این حد دامنگیر مردم ایران شده و جان ده ها هزار نفررا گرفته است هم ناشی از کوته فکری دولت مردان و هم نبود مدیریت مدبر و کاردان و عدم روراستی حکومتگران با ملت درشرایط بحرانی است.

افزایش خطربالقوه مرگ بی شماری از شهروندان نتیجه بی مسئولیتی دولت و حکومت اسلامی در قبال جان ملت است.

میشنویم که در این شرایط حاد و مرگ افزا دولت ایران حتی قادر به کنترل رفت و آمد مردم در اماکن عمومی و جاده ها و سرازیر شدن مسافران نوروزی به شهرهای دیگر نیز نبوده و بخشی از ادارات و شرکت های خصوصی هنوز بدون هیچ گونه تجهیزاتی برای پیشگیری ویروس مجبور به ادامه کارند.

ده ها پزشک و پرستار بعلت نبود امکانات پزشکی در مقابله با ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند

امروز اقتصاد ایران در حال ورشکستگی است و سالها پیش از این بخش بزرگی از دارایی کشور بدست مسئولان و مدیران نالایق دزد و خیانت کار به باد فنا رفته یا به حساب های شخصی آنها در خارج یا به حساب کشورهای دیگر ریخته شده است.

حال آنکه فقروگرسنگی مردم ایران را پس از کرونا تهدید میکند و با التماس و دعا و توسل به جن و انس نمیتوان مملکتی را چرخاند.

از سویی تحریم های ضد بشری دولت امریکا نیز مردم ایران را تحقیر و از دسترسی به دارو و تجهیرات و تحقیقات پزشکی محروم کرده و جان وآینده مردم ایران را به نوعی دیگر در معرض خطر قرار داده است.

دراین میان مردم بی پناه ایران چوب دوسیاست داخلی و بین المللی ضد انسانی را خورده وقربانی دو سویه این شرایط غیرانسانی اند.

وعده ای وطن فروش نیزاز دیربازبا پروارشدن بدست قدرت های خارجی در بوق تحریم دمیده و می دمند و برایشان سرنوشت مردم و مملکت نه تنها ارزشی نداشته بلکه حاضرند آنرا به پشیزمنافع شخصی خود بفروشند

هم آنها که درایران مهرمسجد به پیشانی خود زده اند و به تاراج هستی و منافع ملت مشغولند و هم  این دسته از وطن فروشان که درجلد اپوزیسیون درخدمت دشمنان ایران خزیده اند باید به خیانت و جنایات خود پاسخ دهند

27 مارس دو هزار و بیست .