Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد “میلاد گودرزی” را نه به زور که با زر خریدند !- کاوه فرزند ملت

“میلاد گودرزی” را نه به زور که با زر خریدند !- کاوه فرزند ملت

توضیح لازم : میلاد گودرزی نزدیک به آن دسته از نیروهایی است که خود راعدالت طلب نامیده و تلاشهای بسیار اما بی حاصلی در مبارزه با فساد کرده وکه نهایتا از میان آنان کسانی به شلاق و زندان محکوم شدند . دولت ابراهیم رییسی اخیر سعی در جذب آنها کرده و گودرزی به سمت عضو “کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم” وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده است . این مقاله هشداری به عدالت طلبان است که با گرفتن سمت در رژیم  ولایی عملا از صف مردم خارج شده و نهایتا فاسد خواهند شد .

 یکی از ویژگی های اساسی انقلاب های شکست خورده ، بازسازی روابط و ساختار سیاسی – اقتصادی بازمانده از رژیمی است که انقلاب در مبارزه با آن بقدرت رسیده است . بخشی از این بازسازی اجتناب ناپذیر است ، چه اینکه نظام انقلابی به هر صورت برای گرداندن امور، به خیل لشگریان امور دفتری و لشگری و کارمندان وزارتخانه ها نیاز دارد ، این خیل سیاهی لشکر همراه با خود عادات ، سنتها ، روابط و ضوابط حاکم بر رژیم قبلی را به رژیم بعدی منتقل می کند . هر چه عیار انقلابی رژیم جدید بالاتر باشد ، می تواند همان خیل سیاهی لشکر کارمند و افسر و … را بر اساس مناسبات جدید انقلابی تربیت کرده و به صورت نسبی از آنها آدم هایی دیگر بسازد . کارنامه ج.ا. در این باره بشدت سیاه است ونه تنها نتوانسته مناسبات حاکم بر ساختارهای اجتماعی – سیاسی ماقبل خود را بهبود بخشد که عدالت طلبان و شهادت طلبان دیروز را به مشتی اختلاسگر ، زور گو و همراه چپاولگران تبدیل کرده است شاید اگر قالیباف سیسمونی خر دیروز در مبارزه با عراق کشته میشد به افتضاح امروز نمی افتاد و یا شمعخانی که بهتر بود که کشته میشد تا امروز که برای نوه چند ساله اش هم ثروت میلیاردی گرد آورده است . ولایت به مانند آتشفشانی است  است که طلا در آن به خاک سیاه ، سوزان و متعفن تبدیل میشود ، چه بسیار اشخاصی را می شناسیم که قبل از انقلاب از غم مردم خواب آرام نداشتند و در این رژیم به اختلاسگر ، شکنجه گر و عناصر ضد مردمی تبدیل شدند .

 اینجا باید پرسید  مدعیان اعتقاد به دفاع از آرمانهای انقلاب 1357 ( عدالت طلبان و آنانی که که خود را خط 57 می نامند ) و از جمله ” میلاد گودرزی ” با چه ظرفیتی هنوز از ج.ا. دفاع می کنند ، از نظر تئوریک ممکنست فرد و یا یک گرایش سیاسی هنوز بتواند از اهداف اعلام شده انقلاب اسلامی دفاع کند ، اما ج.ا. در این مورد کارنامه سیاهی دارد . یعنی افرادی مانند میلاد گودرزی که هنوز دغدغه عدالت طلبی دارند حق دارند  از آن اهداف  دفاع کنند اما در داخل ساختاری سیاسی بنام ج.ا. اساسا محلی برای دفاع از چنین آرمانهایی وجود ندارد .ج.ا. حتی در مورد ادعایی  ” خامنه ای ” مبنی بر مردمی ماندن انقلاب اسلامی بدلیل  بر گزاری انتخابات مستقیم نیز  شکست خورده است . این چنین انتخاباتهایی در بدترین حکومتهای سرکوبگر نیز برگزار میشود همه حکومتهای حتی ضد انقلابی و سرکوبگر از آنجاییکه توان رد ابزار مدرن و نهادهای سیاسی مدرنیته  مانند انتخابات و مجلس و تفکیک قوا را ندارند با استفاده از ابزاری مانند شورای نگهبان ، دخالت مستقیم نظامیان در انتخابات ، این نهادها را از درون تهی و سترون می کنند .

“اینیاتسیو سیلونه” انقلابی کمونیست  ایتالیایی در یکی ازنوشته های خود میگوید جنبش های انقلابی با هر قدمی که بسمت تصرف قدرت برمیدارند میخی بر تابوت انقلابیگری خود می کوبند . بحث بر سر اینستکه  امروز 40 سال بعد از انقلاب اسلامی اما تمامی فساد اقتصادی ، سیاسی (استبداد و فراقانون بودن شخص اول مملکت  ) ، رشوه خواری و دروغگو بودن مسئولین از علی خامنه ای گرفته تا فلان حزب اللهی مسئول حراست ، بر جای مانده از ایران  ماقبل مدرن  در این نظام حتی در مقیاس های نجومی نسبت به ماقبل خود بازسازی شده است . بنظر میرسد که اثبات این امر را نیازی به آوردن  سند و مدرک و عدد و رقم نیست و هر مخاطب این سطور خود به اندازه کافی در این مورد آگاه است .

عدالت طلبان و میلاد گودرزی که ادعای دغدغه مردمی بودن دارند با کدام ظرفیت هنوز از ج.ا. دفاع می کنند ؟

 میلاد گودرزی که یکی از عدالت طلبان بوده و  اخیر و در یک پرونده افشای فساد همراه با بعضی از دیگر عدالت طلبان  به شش ماه زندان محکوم شده بود اخیرا از سوی ” احسان خاندوزی ”  به عضویت در «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده است

وی که تمامی کوششهای عدالتخواهانه اش با مثلا تخریب بخشی از ویلای مجلل فلان مقا م اصلاح طلب و یا باز پسگیری یک ملک از یکی از مقاماتی که بسوی جهتی غیر از جهت خامنه ای گام برداشته بود منجر شده است و بارها با بی مهری ولایت روبرو شده است ، اکنون زر خرید شده است و در اولین سخنان بعد از انتصاب خود به این سمت ، گفته است که افتخار وی این است که اکنون می تواند لیست سوء استفاده کنند گان از اموال عمومی را بصورت رسمی منتشر کند . باید به وی گفت این نظام بنا به گفته ” احمد توکلی ” که خود از پایه گذاران آنست به فساد سیستمی دچار است و بسیاری  از گردانند گان آن فقط به امید سوء استفاده ، اختلاس و تقلبهای مالیاتی و مالی بخشی از این ساختار هستند ، ودرست به این دلیل است که علی خامنه ای ، در برخورد با هر فسادی سریعا فریاد ” کشش ندهید ” سر میدهد .

آقای گودرزی همان سید احسان خاندوزی که اکنون رییس توست و ادعای برقراری مالیات بر سود سرمایه دارد دروغ می گوید به سمت برقراری عدالت مالیاتی نخواهد رفت وفقط بعنوان یک مثل : طی سالهای 1385 تا 1395 ، حدود 10.5 میلیون واحد به موجودی مسکن اضافه شده است ، اما تنها 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن شده اند ، این یعنی طی این 10 سال 8.1 میلیون واحد مسکن با هدف غیر مصرفی یعنی بورس بازی ، انباشت سرمایه غیر مولد و استفاده از مسکن نه برای سکونت ساخته شده است ، سازندگان این 8.1 میلیون واحد مسکن بنیادها ، حوزه های دینی ، بیت وسپاه و توسط بانکها هستند ، بانکهایی که سپرده های میلیونها ایرانی را مستقیما برداشت کردند و هیچگاه مطابق با نرخ  تورم به انها پس ندادند . شما مدعی هستید که می توانید با این مافیا که یکسر آن قالیباف ، شمعخانی ، بنیاد   باصطلاح مستضعفان و بیت خامنه ای است در بیفتید . شما وامثال شما  اگر انقلابی بمانید ارزش دارید ، اگر در مناسبات داخلی رژیم ولایت مستحیل شوید به مانند یکی از هزاران فاسد ولایی هستید و دیگر ارزشی نخواهید داشت  ! آیا ” خاندوزی ” بسوی برقراری عدالت مالیاتی از سودهای نجومی صاحبان سهام شرکتهای ” پتروشیمی ” که عموما از از وابستگان درجه اول نظام ولایت هستند گام خواهد برداشت ؟

طبیعتا  در صورتیکه خود به گروه فاسدان نپیوندید ، هر جا که بخواهید بافساد مبارزه کنید با فریادهای فرار ندادن سرمایه و نرجاندن  سرمایه دار روبرو خواهید شد و بعد از مدتی شما خود نیز به خیل رشوه بگیران خواهید پیوست  .

امروز بسیاری از براندازان به همان اندازه که خامنه ای را مایه شر و مشکلات کشور میدانند ، اپوزیسیون آمریکا نشین  را نیز مایه سر افکندگی و وابسته به نیروهای خارجی میدانند . از این رژیم فاسد فاصله بگیرید و به اپوزیسیون ملی و مترقی ، به طرفداران  زعیم بزرگ حضرت مصدق  که نه به آمریکا و نه به روسیه وابستگی دارند و  دغدغه اشان  ادامه انقلاب ، برابری آحاد مردم در مقابل قانون و جدایی دین از حکومت و لایسیته است بپیوندید . ، کشتی  ولایت در حال غرق شدن است . از آن فاصله بگیرید و به دریای خروشان ملت ایران روی بیاورید  .

22.06.08