Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد دست خالی”بی بی” درمقابله با ج.ا. – کاوه فرزند ملت

دست خالی”بی بی” درمقابله با ج.ا. – کاوه فرزند ملت

توفان به اسراییل نزدیک میشود !

این مقاله در باره محدود شدن روز تا روز امکانات دولت نتانیاهو در مقابله با تشنج آفرینی های ضد اسراییلی ج.ا. است. بعد از توضیح چند عبارت بکار برده شده در مقاله ، آنگاه در این باره سخن خواهد رفت که که امکانات دولت نتانیاهو در مقابله با ج.ا. چه بوده است و چرا اکنون محدود و محدود تر شده است . آنگاه به موضوع عقب نشینی آمریکا از منطقه و تاثیرات منطقه ای آن که نتیجتا باعث محدود شدن امکانات اسراییل در منطقه شده پرداخته شده و بر موضوع نزدیکی ج.ا. با کشورهای حاشیه خلیج فارس تمرکز خواهد شد و در پایان ، نتیجه گیری مقاله مطرح می شود .

توضیح چند عبارت : در تیتر مقاله محدود شدن امکانات دولت نتانیاهو و نه دولت اسراییل مطرح شده است ، علت این تاکید اینست که اسراییل می تواند در مقابله با ج.ا. سیاستهای دیگری غیر از سیاستهای دولت نتانیاهو در پیش بگیرد .سیاستهای نتانیاهو اساسا بر تخریب ، ترور و کمک به گروهای سیاسی تجزیه طلب ایرانی است . یعنی راهکارهای نتانیاهو در مقابله با دشمن خونی یهودیان و اسراییل یعنی ملاها ، سیاستهای پر سر وصدا ، پر هزینه ، اما تو خالی و با کمترین تاثیر در بازدارندگی ج.ا. بوده است .

دست خالی دولت نتانیاهو : امروز بعد از چندین سال از کاربرد ترور دانشمندان اتمی ج.ا.، انفجار و تخریب و فعالیتهای ایذایی که به اسراییل نسبت داده میشود اما ج.ا. توانسته با غنی سازی 60% به مرز تولید بمب اتم برسد ، قدرت خود را در یمن ، عراق ، لبنان و سوریه تحکیم وبعد از آن با نزدیکی به عربستان سعودی همه امیدهای اسراییل را برای متحد شدن با کشورهای عرب منطقه بر علیه ج.ا. از قبیل ناتو عربی ، پیمان ابراهیم ، نزدیکی با دولت علی اف و حتی دعوت از فرزند آخرین شاه ایران را بر باد داه است .

آمریکا مانند همیشه متحد خود اسراییل را نیز تنها خواهد گذاشت !

شکی نیست که راهی که آمریکا میرود بطرف عدم حضور فعال در منطقه است و نهایتا به تنها ماندن اسراییل در منطقه، در میان دریایی از کشورهای دشمن منجر خواهد شد .

” ندف تمیر ” متخصص روابط اسراییل و آمریکا و مشاور پیشین دولت اسراییل در مقاله ای تحت عنوان ” آمریکا از منطقه خواهد رفت ، اما اسراییل خواهد توانست این روند را متوقف کند ” بدرستی بر خروج روز افزون آمریکا از منطقه و تاثیرات منطقه ای آن ازجمله نزدیکی بیش ار حد دولتهای حاشیه خلیج فارس به چین و همچنین به ایران تاکید می کند . ” ندف” در این مقاله می گوید که برخلاف آمریکا چین در پی تحمیل ارزشهای سیاسی خود بر متحدان اقتصادی خود نیست و بنابراین کشورهای منطقه بصورت روز افزونی هم پیمانی با چین را بر هم پیمانی بر آمریکا ترجیح میدهد . وی میگوید : عدم تحرک آمریکا در مقابله با حمله حوثی ها به ” آرامکو ” شکست آمریکا در عراق ، افغانستان و لیبی باعث پر شدن این خلاء توسط ایران و داعش شد .”

“ندف تمیر ” : اسراییل بیشترین بها را از عدم حضور فعال آمریکا در منطقه خواهد پرداخت ”

البته وی در این مقاله معتقد است که اسراییل توانایی آنرا دارد که روند خروج آمریکا از منطقه را متوقف کند که کمی خیالپردازانه است . اما آنچه که بدرستی بر آن تاکید دارد اینستکه ج.ا. اکنون و با توجه به اتحاد خود با چین دیگر تمایلی برای بازگشت به برجام هم ندارد و این موضوع را در سایه این واقعیت میداند که چین بنوعی رسیدن ج.ا. به آستانه یک کشور اتمی را پذیرفته است .

اتکای اساسی سیاستهای منطقه ای اسراییل به حضور فعال آمریکا در منطقه بود ، تاثیر حضور فعال آمریکا در منطقه در سالهای اخیر خود را در وادار کردن کشورهای حوزه خلیج فارس به وارد شدن به پیمانهای مختلف با اسراییل نشان داد . البته از همان زمان هم معلوم بود که کشورهای عرب منطقه خاور میانه نهایتا راهی بجز دوستی با ج.ا ندارند و این نزدیکی قابل پیش بینی بود .

اولین نتایج عدم حضور فعال آمریکا در منطقه نزدیکی بیش از حد کشورهای عرب منطقه و بخصوص عربستان سعودی به چین ، روسیه و ج.ا. است . از سوی دیگر چین اساسا به اسراییل و سیاستهای وی و درگیر کردن خود در مشکلات اسراییل با اعراب علاقه ای ندارد . درپی نزدیکی روز افزون ج.ا. به اعراب منطقه و بخصوص مصر و احتمالا اردن ، زمینه اشتراک عمل این کشورها برای وحدت عمل در یک حد حداقلی در امور دیپلماتیک بین الملل بر علیه اسراییل فراهم می شود. .

بسیاری از کشورهای عرب در پی نا امیدی به دست یافتن به دروازه های تمدن طلایی در اتحاد با غرب ، ممکنست به آهستگی پای در راه ترکیه نهاده و سیاستهایی شرقگرایانه در پیش بگیرند که این خود به معنای دوری و حتی تخاصم با اسراییل است .

اسراییل فقط آمریکا و اعراب را از دست نداد ، روسیه را هم از دست داد!

درپی جنگ در اکراین و پشتیانی اسراییل از طرف اکرایینی جنگ ، رابطه میان روسیه و اسراییل بسردی گرایید .

این اتفاقی نیست که از زمان بر هم خوردن رابطه میان روسیه و اسراییل عملیات ترور وتحریب اسراییل در ایران ، تقریبا قطع شده است ، یعنی اسراییل حتی ممکنست بدون اطلاع کرملین. بخشی از روابط روسیه در ایران را با صرف هزینه های گزاف خریده و برای شناسایی اهداف خود درایران استفاده میکرده است و اکنون بعد از قطع روابط فعال این دو کشور استفاده از این امکانات غیر ممکن شده است . عامل دیگر احتمالی قطع عملیات اسراییل در ایران می تواند به حمله به سفارت آذربایجان در ایران مربوط باشد که به کشته شدن دو اسراییلی که در نزدیکی سفارت یا درون سفارت اتفاق افتاد منجر شد . بر این مبنا بنظر میرسد که اسراییل امکان عملیات تخریب و ترور در ایران را هم از دست داده باشد .

عملیات ایذایی اسراییل از نظر عملیاتی بسیار قوی اما از نظر تاثیرات سیاسی و در امر تضعیف ج.ا. تقریبا صفر بوده است . ” نتانیاهو ” در جهت مقابله با حضور ج.ا. در لبنان ، سوریه و غزه و از طریق نیروهای نیابتی مانند حماس و حزب الله لبنان ، شروع به تقویت حضور دیپلماتیک خود در جمهوری آذربایجان” و تقویت نظامی این کشور کرده است که پر واضح است که امکانات تقابل نظامی نیروهای نبابتی ایران در مرز اسراییل بسیار بیشتر از امکانات اسراییل از طریق جمهوری آذربایجان بر علیه ج.ا. است . بنظر میرسد حمایت اسراییل از جمهور ی آذربایجان عملا منجر به متحد شدن بسیاری از مردم و در ترس از تجزیه ایران ، از ج.ا. شده است . می توان با اطمینان گفت اقدامات بنیامین نتانیاهو هیچ تاثیری در تضعیف ج.ا نداشته و حتی باعث تقویت این نظام شده است .

آخرین اقدام بشدت اشتباه ” بی بی ” دعوت از فرزند آخرین شاه ایران برای سفر به اسراییل بود . این اقدام بشدت به اپوزیسیون سرنگونی طلب ج.ا. ضربه زده و باعث شد تا ج.ا. بتواند در تبلیغات خودبر ادعای جدایی طلبی اپوزیسیون تاکید کند . از سوی دیگر نتانیاهو با دعوت از رضاپهلوی که هیچ امکاناتی در بسیج نیرو بر علیه ج.ا. ندارد ، عملا در امور داخلی اپوزیسیون دخالت کرده و نشان داد که دولت اسراییل یک نظام سلطنتی را برای ایران ترجیح میدهد . براستی باید از آقای نتانیاهو باید پرسید که اگر نظام سلطنتی خوب است چرا این تحفه را برای اسراییل ترجیح نمی دهد ؟.

نتیجه گیری : تمامی اقدامات نتانیاهو بر علیه ج.ا. بی نتیجه بوده و به تقویت روز افزون ملاها در منطقه ، در نزدیک شدن به تولید سلاح هسته ای و نزدیکی به چین و حضور بیشتر در لبنان و سوریه شده است . همراه با خروج آمریکا در منطقه اسراییل باید از سیاستهای نتانیاهودر مقابله با ج.ا. فاصله گرفته و با دخالت در امور داخلی اپوزیسیون بیش از این ، موضع اپوزیسیون ضد نظام ج.ا. را تضعیف نکند .

سرنگونی ج.ا. وظیفه اسراییل نیست و این امر باید به مردم ایران سپرده شود . اسراییل قبل از اینکه بفکر سرنگونی ج.ا. باشد باید و بیشتر از آن به حفظ خود در مقابل انتفاضه ای که در راه است و جهاد اسلامی و حماس در آن نقش اساسی خواهند داشت و حتی ممکنست باعث خیزش اعراب ساکن اسراییل نیز شود باشد

اسراییل اگر نتواند پیشرفت ج.ا. را نه از راه ترور و تخریب که تا کنون در پیش گرفته بود بلکه به سبب و وسایلی دیگر متوقف کند ، ملاها بزودی امکان براه انداختن انتفاضه ای بسیار قوی بر علیه اسراییل را خواهند داشت و احتمالا هم اکنون مذاکراتی میان جهاد اسلامی فلسطین ، حزب الله لبنان ، و حماس بسرپرستی ج.ا. در مورد تشدید اقدامات نظامی بر علیه اسراییل در جریان است .. انتفاضه ای که اگر این بار آغاز شود با مخالفت اکثر کشورهای اسلامی روبرو نخواهد شد و موضع ج.ا . در میان جهان اسلام بازهم قوی تر خواهد شد . اسراییل در خانه ای شیشه ای نشسته است ونتانیاهو خود را به امور تبلیغاتی بر علیه ج.ا. دلخوش کرده است . اسراییل وقت بسیاری ندارد . رضا پهلوی از آمریکا وعلی اف در آذر بایجان از هیچ امکاناتی بر علیه ج.ا. بر خوردار نیستند ، اما نیروهای نیابتی ملاها متشکل از جهاد اسلامی ، حماس و حسن نصر الله از امکانات بسیاری باضافه دهها و صدهاهزار نفر اعراب ناراضی ساکن غزه ، اسراییل و لبنان برخوردار هستند . توفان نزدیک میشود .