Home خبرها ارشیو خبرها سیاست خارجی اتکا به شرق و دشمنی با غرب، نقض منافع ملی است
ارشیو خبرها - خبرها - دسامبر 16, 2022

سیاست خارجی اتکا به شرق و دشمنی با غرب، نقض منافع ملی است

شش حزب و سازمان جمهوری‌خواه دموکرات

کشور چین در بیانیه‌ مشترک با شورای همکاری خلیج فارس ضمن حمایت از مواضع این کشورها، به ویژه امارات متحده عربی، مالکیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را زیر سئوال برد.

سیاست خارجی نابخردانه و ضد ملی جمهوری اسلامی در دهه های گذشته، تنش‌زایی با کشورهای غربی و اغلب کشورهای همسایه از يک‌سو و از سوی دیگر پيشبرد سياست اتکا به شرق بوده است.

کشور چین که به گفته معاون پیشن وزارت ‌خارجه در سال‌های تحریم “در خرید نفت جمهوری اسلامی را خفت می‌داد” و چند بار قراردادهای سرمایه‌گذاری خود در ایران را یک‌طرفه متوقف کرد یا تغییر داد، این بار هم، پای بیانیه‌ای علیه تمامیت ارضی ایران را امضا کرد. در مقابل وزارت خارجه جمهوری اسلامی تنها به انجام یک “دیدار” با سفیر چین بسنده کرد. همان وزارت خارجه‌ای که در ماه‌های گذشته بارها سفرای کشورهای اروپایی را به دلیل حمایت دولت‌هایشان از معترضان، “احضار” کرده است.

نگرانی آن‌جا شدت می‌یابد که مفاد “برنامه ۲۵ ساله همکاری مشترک ایران و چین” همچنان محرمانه است و احتمال دارد که نظام نامشروع جمهوری اسلامی در آن از کیسه منافع ملی به حاتم بخشی پرداخته باشد.

هرچند رئیسی در دیدار با معاون رئیس‌جمهور چین، از مواضع اخیر این کشور گله کرده و خواستار جبران شده است اما در مقابل طرف چینی از اضافه شدن ۱۶ محور به برنامه ۲۵ ساله خبر داده و خواستار سرعت بخشیدن به اجرای آن شده است. پنهان نگاهداشتن مفاد این برنامه از مردم ایران، سابقه جمهوری اسلامی در پایمال کردن منافع ملی و تجربه قراردادهای چین با کشورهای دیگر، به نگرانی‌ها در این زمینه دامن می‌زند.

همین حکومتی که با دولت چين که بيانيه نقض تمامیت ارضی کشور ما را امضا کرده، چنين نرم برخورد می‌کند، حتی از کاربرد واژه “احضار سفير” اجتناب می‌ورزد و سپس در عالی‌ترین سطح نیز از آن‌ها پذیرایی می‌کند، در سه ماه گذشته مردم کردستان و بلوچستان را به بهانه تجزیه‌طلبی به شدت سرکوب کرده است. حال آنکه اگر خطری یکپارچگی سرزمینی ایران را تهدید کند، نه معترضان کرد و بلوچ بلکه سیاست خارجی ضد ملی و تنش زای جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی به سنت حکومت‌های نامشروع، به ایجاد تنش با اغلب کشورها می‌پردازد و برای حفظ خود به جای جلب پشتیبانی ملت به دیکتاتوری شرق تکیه می‌کند. حال آنکه این کشورها هر کجا منافعشان ایجاب کرده از تضییع منافع ملی ایران ابایی نداشته‌اند. در سال‌های گذشته به دفعات شاهد تن دادن به همراهی‌ها و امضا موافقت‌نامه‌هایی میان جمهوری اسلامی با چین و روسیه بوده‌ایم که منافی استقلال و حق حاکمیت ملی ایران بوده اند. سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به طور آشکار حتی ناقض اصول قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است و از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است.

شش حزب و سازمان جمهوری‌خواه دموکرات موضع گیری دولت چين عليه یکپارچگی سرزمینی ایران را محکوم و تاکید می‌کنند که اتکای يک جانبه به شرق و دشمنی با غرب در تناقض با منافع ملی است و جمهوری اسلامی را از سقوط نجات نخواهد داد بلکه سوء استفاده بیشتر این کشورها از سياست خارجی ضدملی حکومت موجب شعله‌ورتر شدن خشم مردم خواهد شد.

ما همچنین تاکید می‌کنیم که سیاست خارجی مبتنی بر صلح و حاکمیت ملی، عادی‌سازی روابط با همه کشورها براساس منافع متقابل، پايان دادن به دشمنی با غرب، حفظ تعادل و توازن بين قطب های جهانی و احترام متقابل با تمام دنیا تامين کننده منافع ملی ایران است که این سیاست‌ها تنها می‌تواند با یک حاکمیت مشروع برخاسته از ملت قابل اجرا باشد.

هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران 

جبهه ملی ایران ـ اروپا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان)

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)

۲4 آذر ۱۴۰۱ (۱5 دسامبر ۲۰۲۲)