Home خبرها ارشیو خبرها تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر احمد طهماسبی
ارشیو خبرها - خبرها - نوامبر 23, 2022

تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر احمد طهماسبی

با کمال تاسف و تاثر از خبر درگذشت دکتر احمد طهماسبی، از فعالان قدیمی جبهه ملی ایران در آلمان آگاه شدیم.

دکتر احمد طهماسبی فعالیت های سیاسی خود در صف مبارزان نهضت ملی ایران را در سالهای جوانی آغاز نمود. او همواره از مبارزان ملی و طرفداران دکتر محمد مصدق رهبر مبارزات مردم ایران برای ملی نمودن صنایع نفت در سراسر کشور و دفاع از استقلال، آزادی و دموکراسی بود.

او تا آخرین لحظات زندگی در صف مبارزه برای ایرانی آباد، آزاد، مستقل ودموکراتیک باقی ماند. دکتر طهماسبی شخصیتی اندیشمند بود و نقش موثری در جبهه ملی اروپا و راهبرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و بعدها در کوشش ها برای تشکیل سازمانهاهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و تدوین اهداف ملیون نقش ارزنده ای ایفا نمود.

دکتر احمد طهماسبی در سالهای اخیر گرفتار مشکلات شدید جسمی گردید و زمین گیر شد ولی با این وجود هرگز دست از مبارزه نکشید و تا آخرین نفس برای آزادی ایران به فعالیت های سیاسی خود در صف مبارزان نهضت ملی ایران ادامه داد.

سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور این ضایعه را به خانواده‌ی ارجمند طهماسبی، همسر گرامی وی بانو لیلو و فرزندشان ساسان طهماسبی و مبارزان نهضت ملی ایران تسلیت می گوید و برای ایشان دلآرامی آرزو میکند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

20 آبان 1396 برابر 11 نوامبر 2017

info@iranazad.info http://www.iranazad.info