Home خبرها ارشیو خبرها بیانیه “13 نهاد یا تشکل” ربطی به ما ندارد
ارشیو خبرها - خبرها - آگوست 14, 2021

بیانیه “13 نهاد یا تشکل” ربطی به ما ندارد

اخیرا بیانیه ای با امضا 13 “تشکل” یا “نهاد” منتشر گردیده که یکی از امضاکنندگان آن “جبهه ملی ایران – خارج از کشور” میباشد. به این وسیله به اطلاع عموم و رسانه ها میرساند که این امضا از ما نیست و بیانیه نامبرده ربطی به سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ندارد.
در روندی دیگر متاسفانه می بینیم که آقای کورش زعیم که به همراه چند تن دیگر در سال 97 از جبهه ملی ایران انشعاب کرده است در مصاحبه با صدای آمریکا همچنان به عنوان “عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران” معرفی میشود و مواضعی اتخاذ میکند که فرسنگها با مواضع جبهه ملی ایران فاصله دارد و حتی سبب اعتراض میهمانان دیگر برنامه به ایشان میشود. آقای زعیم برای نمونه در این مصاحبه گفت که “مردم در حاشیه های کشور اسلحه های قاچاق خریده و پنهان کرده اند و منتظر فرصت‌اند که اگر ناامید بشوند از جمهوری اسلامی آنها را به کار ببرند”. این در حالیست که میدانیم چنین ادعایی میتواند بهانه های بیشتری به دست حاکمیت جمهوری اسلامی برای سرکوب مقاومت مردم خوزستان بدهد.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور کوشش ها برای مخدوش جلوه دادن خط سیاسی جبهه ملی ایران را قویا محکوم میکند و از خبرنگاران و رسانه های خارج از کشور انتظار دارد که از این پس اجازه ندهند که از نام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور یا جبهه ملی ایران سوء استفاده تبلیغاتی و کوشش در مخدوش جلوه دادن اصول عقاید و برنامه های جبهه ملی شود.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
15 مرداد 1400 برابر 6 اوت 2021
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info