Home خبرها ارشیو خبرها باید اعدام را از فهرست مجازات ها حذف کرد!
ارشیو خبرها - خبرها - فوریه 13, 2024

باید اعدام را از فهرست مجازات ها حذف کرد!

اعدام های بی شماری که ظرف پنج دهه ی گذشته در ایران انجام گرفته، خشم و نفرت مردم را نسبت به این مجازات برانگیخته و متاسفانه روز به روز بر موج اعدام افزوده گشته است. موقعیت برای لغو این مجازات مناسب شده است و مخالفت با آن ظرف سالیان اخیر، هر روز توسعه یافته است. گروه های بسیاری در این راه فعالیت می کنند.

سازمان ایران لیبرال نیز به نوبه ی خود، بر اساس اجماع تمامی اعضایش، از سال ها پیش مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده است.

این مخالفت فقط متوجه به اعدام هایی که به هر دلیل و بهانه از سوی نظام اسلامی انجام می گردد، نیست. بلکه بخشی از برنامهُ این گروه برای اداره ی ایران آینده نیز هست.

ما معتقدیم که پس از سقوط جمهوری اسلامی می باید به کارنامه ی تمامی سردمداران آن به طور جدی رسیدگی شود و محاکمه ی عادلانه  وعمومی آن ها در دستور کار قرار بگیرد. ولی جرائم هر چه که باشد، ما قصد نداریم مجازات اعدام را در حق هیچ کدام از محکومین اجرا نماییم. تاریخ باید ورق بخورد و ایرانی نو ساخته شود. در این ایران، اعدام جا و مکانی نخواهد داشت.

سازمان ایران لیبرال

سه شنبه – ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

Tuesday – 2024 13 February