Home خبرها ارشیو خبرها در کنار جنبش اصیل و تاریخی ملت ما هرگونه توطئه برای مصادره ی جنبش را افشاء می کنیم
ارشیو خبرها - خبرها - اکتبر 7, 2022

در کنار جنبش اصیل و تاریخی ملت ما هرگونه توطئه برای مصادره ی جنبش را افشاء می کنیم

نهضت مقاومت ملی ايران ، بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

نهضت مقاومت ملی ایران
در کنار جنبش اصیل و تاریخی ملت ما هرگونه توطئه برای مصادره ی جنبش را افشاء می کنیم
در حالی که جوانان ایرانی، از زن و مرد، جان برکف، برای رهایی خود و ملت خود در سراسر کشور در برابر دیو تا دندان مسلح دیکتاتوری دینی به‌پاخاسته‌اند و از سه هفته پیش تا کنون از هیچ جانفشانی دریغ‌نکرده‌اند، مانند همیشه، عده‌ای به اشاره‌ی مراکز بیگانه، به توطئه‌های پشت‌پرده برای مصادره‌ی این جنبش اصیل و ساختن «آلترناتیو» مشغول شده‌اند، به روشی که سالهاست بنام «چلبی سازی» شناخته شده و در عراق و افغانستان، با آن نتایج فجیع، آزمایش شده‌است. همان روشی که در سال ۱۳۵۷ نیز ویلیام سالیوان سفیر نادان و کوته‌نظر ایالات متحده‌ی آمریکا، با سرپیچی از رهنمودهای جیمی کارتر و کاخ سفید، بجای پشتیبانی از دولت ملی و قانونی بختیار، با کنار هم نشاندن امیران ارتش و نمایندگان خمینی، به خیال خام ساختن آلترناتیوی از «اتحاد» آنها در پیش گرفت و نتیجه‌ی آن را ۴۴ سال است که می‌بینیم. «چلبی‌سازی» یا سرهم‌بندی به شیوه‌ی آمریکایی، که این بار، در آن تجزیه‌طلبان مارکدار، توده‌ای و توده‌ایست شناخته‌شده در کنار «هنرمندان» و «سلبریتی‌های» بازاری، همراه با سوءِ استفاده از نام نیک برخی از هموطنان خوشنام، با دستی نامرئی در کنار هم قرارداده‌می‌شوند؛ و این عروسک‌ها نیز بدینگونه خیال پوچ «رهبری» جنبش اصیل و تاریخی ملت ایران را در سر می‌پرورانند. غافل از اینکه اینگونه روش ها و باندهای دست‌اندرکار در آن در نظر ملتی که یکصدا و جان برکف به مقابله با دشمن هستی ملت ایران رفته‌است سرمویی اعتبار ندارند.
هر ایرانی به یک نگاه می بیند که اصالت، سطح فرهنگ و نیروی درایت گروههای اجتماعی فعال در نهضت بزرگ کنونی، مانند: هیأت های علمی دانشگاه ها، نظام پزشکی کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکاهای کارگری، و دانشجویان بزرگترین دانشگاههای کشور…، بالاتر و والاتر از آن است که به سرکردگی این گروه های پوشالی نیازی داشته‌باشند و به آنها وقعی بنهند. همچنین باید بدانیم که این نیروهای اصیل و مجرب ملی، در ساعت لازم، بدون کمک عوامل مشکوک بیگانه، خود قادر به دردست‌گرفتن امور و اداره‌ی کشور خواهندبود.
ما همکاران و یاران شاپور بختیار و ادامه‌دهندگان راه او و نهضت ملی در کنار ملت بزرگ ایران و همگام با جنبش اصیل و پرافتخار فرزندان دلیر ملت، با دست‌ِ رد به سینه‌ی هرگونه توطئه برای مصادره‌ی این نهضت بزرگ، بویژه از سوی گروه‌ها و چهره‌های تجزیه‌طلب شناخته‌شده، اعلام‌می‌داریم که ضمن همگامی با جنبش کنونی با تمام قوا، هیچگاه از افشاءِ صریح توطئه‌ها‌یی که برای سوءِ استفاده از آن در خدمت مقاصد ضدملی صورت‌گیرد خودداری نخواهیم‌کرد.
نهضت مقاومت ملی ایران از روز تشکیل خود در چهل‌ویک سال پیش به همت شاپور بختیار برچیدن جمهوری توتالیتر اسلامی، یعنی هدف جوانان امروز کشور را، وجهه‌ی همت خود قرارداده و امروز نیز که این آرمان به هدف سرزنده ترین نیروهای جامعه‌ی ایران تبدیل‌شده، به‌طریق اولی در کنار مبارزان راه آزادی کشور قراردارد.
به پیش بسوی اتحاد اصیل داخل و خارج کشور.
دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱
۳ اکتبر ۲۰۲۲
ایران هرگز نخواهد مرد