Home خبرها ارشیو خبرها از مسئولیت پذیری جبهه ملی ایران پشتیبانی میکنیم
ارشیو خبرها - خبرها - فوریه 10, 2020

از مسئولیت پذیری جبهه ملی ایران پشتیبانی میکنیم

جبهه ملی ایران، قدیمی ترین و خوشنام ترین تشکل سیاسی ایران، هفتاد سال است که نقش برجسته ای در مبارزه برای حقوق و آزادی های مردم ایفا کرده است. تلاش برای حفظ دستاوردهای نهضت مشروطه، حفظ استقلال، آزادی و حق حاکمیت ملت با مبارزات دکتر مصدق آغاز شد و به تاسیس جبهه ملی ایران و سپس روی کار آمدن دولت ملی مصدق انجامید و هنگامی که این دولت با کودتای انگلیسی – آمریکائی ۲۸ مرداد و همراهی روحانیون ارتجاعی و دربار سقوط کرد و فشار و زندان و شکنجه و اعدام بر کشور حاکم شد، جبهه ملی همچنان به تلاش برای تحقق اهداف یادشده ادامه داد.
خوشنامی و پاکدستی مصدق و سایر رهبران فرهیخته و مبارز جبهه ملی که هیچگاه، حتی در سخت ترین شرائط مبارزه و یا در بالاترین مقامات کشوری نیز دست از تلاش و فداکاری برای تحقق حقوق و آزادیهای مردم بویژه حق حاکمیت ملت برنداشتند، زبانزد است. در تاریخ معاصر مردم ایران دو بار مزه آزادی را چشیدند، یکبار در دوران نخست وزیری مصدق و بار دیگر در دوران نخست وزیری دکتر بختیار که علیرغم همه مشکلات برای پیاده کردن برنامه جبهه ملی و جلوگیری از سقوط کشور به دامان استبدادی جدید این مسئولیت را پذیرفت. قابل توجه است که سیه روزی ایرانیان هر بار در لحظات تاریخی سقوط دولت های ملی یعنی 28 مرداد با سقوط دولت ملی مصدق و 22 بهمن 57 با سقوط دولت ملی بختیار که به حاکمیت استبداد و زیر پا گذاشتن حقوق و آزادیهای ملت انجامید، آغاز شد.
با توجه به سوابقی که ذکر شد، آنچه که جبهه ملی ایران اخیرا اعلام نموده حائز اهمیت زیادی است. این سازمان در آخرین شماره نشریه “پیام جبهه ملی ایران” نوشته است: “جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق و به مثابه سازمان مادر برای بسیاری از احزاب و گروه های ملی، اکنون و در این شرایط نا هنجار کشور اعلام میدارد که آماده است تا به کمک همه گروه های سیاسی و جوامع مدنی مانند جوامع کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر، دانشگاهیان، بازاریان و اصناف، مدیریت این تغییر و تحولات مسالمت آمیز و ایران ساز را به عهده بگیرد و به سامان برساند”.
پذیرش مسئولیت اداره دوران گذار به کمک همه سازمانهای سیاسی و مدنی کشور از سوی جبهه ملی ایران با سابقه طولانی مبارزه و تلاش برای حقوق و آزادی های مردم صفحه جدیدی را در مبارزات کنونی مردم ایران برای نجات کشور از دیو استبداد کنونی باز میکند. پذیرش این مسئولیت بویژه از آنجا حائز اهمیت است که بسیاری بدرستی عواقب فروپاشی جمهوری اسلامی را خطرات ناشی از خلاء قدرت میدانند. اعلام آمادگی جبهه ملی ایران این امید را تقویت میکند که این سازمان با همکاری همه گروههای سیاسی و جامعه مدنی بتوانند کشور را از این دوران بحرانی بسلامت عبور دهند. تردیدی نیست که آمادگی و همکاری همه نیروهای سیاسی و مدنی جامعه شرط اساسی این موفقت است.
آلترناتیو جبهه ملی ایران برای شرائط موجود، نه یک فرد و یک رهبر، بلکه راه مصدق یعنی مبارزه برای آزادی و دموکراسی با تکیه بر اراده و خواست ملت، مردود دانستن وابستگی به قدرتهای بیگانه همراه با تحقق بخشیدن به یک ائتلاف ملی و همکاری با جریان های طرفدار استقلال، دموکراسی، جمهوری، جدایی دین از حکومت و حافظ تمامیت ارضی ایران است. تحقق این هدف فقط با مبارزه سیاسی برای اقناع هموطنان ضمن رعایت کلیه حقوق و آزادی های تمامی ایرانیان میسر میشود. به این منظور جبهه ملی ایران در 15 مرداد 1397 مراحل زیر را به ملت ایران پیشنهاد کرد:
1 – آزادی کلیه زندانیان سیاسی،
2 – حاکم ساختن کلیه آزادیها در کشور،
3- انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک که حقوق و آزادی های کلیه آحاد ملت را در بر گیرد.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از اقدام جدید جبهه ملی ایران برای گذار بدون درگیری و خشونت و با آرامش و جلوگیری از سقوط کشور به دامان خلا قدرت و خطرات ناشی از آن پشتیبانی میکند. ما از همه گروهها و جریانات سیاسی دموکرات و آزادیخواه کشور و همچنین از کلیه جوامع مدنی کشور انتظار داریم که آنها نیز از این ابتکار حمایت نمایند و دست همکاری به سوی جبهه ملی ایران دراز کنند. به این ترتیب همه گروههای سیاسی و جوامع مدنی مانند جوامع کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر، دانشگاهیان، بازاریان و اصناف می توانند با ایفای نقشی فعال، مشترکا ایران را از خطرات احتمالی ناشی از خلا قدرت پس از فروپاشی یا سقوط رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی و یا استقرار یک دیکتاتوری جدید بدور نگاهدارند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
20 بهمن 1398 برابر 9 فوریه 2020
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info