Home جبهه جمهوری دموکراتیک لائیک ارشیو-ج -ج-دموکراتیک-لائیک چهل روز کشتار غیرنظامیان در اسراییل و فلسطین و ایرانیان خارج از کشور!-جواد قاسم آبادی

چهل روز کشتار غیرنظامیان در اسراییل و فلسطین و ایرانیان خارج از کشور!-جواد قاسم آبادی

چهل روز از کشتار بی گناهان در اسراییل و فلسطین می گذرد. با نگاهی به شمار قربانیان این چهل روز؛ که از مرز ۱۳ هزار نفر عبور کرده است و نزدیک به نیمی از قربانیان کودکان و نوجوانان هستند؛ به عمق این فاجعه انسانی پی می بریم!
در مقیاس جهانی، قدرت های بزرگ «امپریال-میلیتاریست» و در رأس همه این نیروها، ماشین نظامی عموسام بر طبل جنگ می کوبند و عروسک های خیمه شب بازی عموسام در حزب خران و فیلان آمریکا، با تمام قوا، از ارتش اسراییل و رهبر جنایتکار آن در ادامه این جنگ ارتجاعی، دفاع نامشروط می کنند!
درسر دیگر قایله شوم جنگ خانمانسوز در اوکراین، فلسطین و کودتاهای مسلسل در آفریقا، الیگارشی روس است که از کشت و کشتار بی‌رحمانه در جنگ غزه، مستقیم و غیرمستقیم سود می برد و بتبع آن «محور مقاومت»؛ بمثابه پیاده نظام مدافع منافع کرملین در منطقه؛ با عدم فشار به نیروهای اسلام انتخاری-انفجاری در غزه و تهدید به گسترش جنگ، نه تنها برای آتش بس فوری، آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی و گروگان های اسراییلی و پایان کشت و کشتار نمی کند بلکه با مکر ۱۴۰۰ ساله، آب بر آسیاب این جنگ خانمانسوز می ریزد!
تا اینجا هرآنچه در دو بخش رقیب سرمایه‌داری جهانی و دولت های غاصب و وابسته می گذرد، از نظر نویسنده تا اینجای فاجعه کنونی کاملاً «طبیعی»ست و آنچه در جهت حفظ منافع کلان سرمایه‌های جهانی و بقای دولت های ارتجاعی وابسته منطقه است، اموری قانونمند و قابل فهم و پیش بینی هستند!
از طرف دیگر ملل جهان؛ درست در نقطه مقابل دولت های غاصب آدمکش خود؛ ضمن حمایت کامل از حقوق انسانی ملت فلسطین و ساکنان اسراییل، خشونت و جنگ را قاطعانه محکوم می کنند!
با طولانی شدن جنگ و خونریزی، آنچه توجه هر ناظری را بخود جلب می کند، تشدید و تعمیق خواست ملت فلسطین و ساکنان اسراییل و دیگر ملل جهان برای پایان جنگ و برقراری صلح پایدار، آزادی گروگان‌های اسراییلی و زندانیان سیاسی فلسطینی و آغاز گفتگو برای خلع سلاح و حل تاریخی مناقشات تاریخی بین ملل منطقه و جهان و ظهور آزادی و برابری و رفاه و صلح پایدار هستند!
این واقعیت بربریت کنونی جهان است چه، ملت های مظلوم خواهان آزادی و امنیت و برابری و رفاه و صلح پایدار در یک صف و دولت های غاصب و ظالم و فاسد و جنگ طلب و قاتل در صف مقابل صف آرایی کرده اند. صفوفی مجزا که منافع متضاد ملل تحت ستم و دولت های ستمگر را بروشنی می نمایاند!
صفوفی روشن و مجزا در مقیاس جهانی که هر بیننده و یا شنونده ای امکان دیدن و شنیدن و فهمیدن تناقض بین منافع ملل مظلوم و دولت های ظالم را دارد!
اما حیرت انگیز است که در این آشفته بازار جنگ و خون و بی‌خانمانی، کماکان «استثنایی» وجود دارد که چشم هر انسان ناظری را خیره می کند!
استثنایی خیره کننده از مواضع حیرت انگیز خوش نشینان پرمدعا و از خود راضی ایرانی در خارج از کشور!
این خوش‌نشینان از خود راضی در خارج از ایران، مثل همه جوامع بشر، به بلحاظ رقابت در جایگزینی حاکمیت مذهبی ایران و غصب قدرت، به دو بخش تقسیم می شوند. بخش از خود راضی «راست» و بخش از خود متشکر «چپ»!
از ویژگی این خوش نشینان از خود راضی راست و از خود متشکر چپ، همانا رقابت آشکار و همه جانبه برای قدرت گیری و جانشینی حاکمیت مذهبی ایران آنهم بیاری بخشی از سرمایه‌های رقیب بین المللی ست!
اما در مورد جنگ خانمانسوز فلسطین، این خوش نشینان نه تنها با کشته شدن روزمره انسان های بی گناه در جنگ مشکلی ندارند بلکه این جنگ خانمانسوز آنچنان دور از ذهن و انتزاعی و سرگرم کننده است که برای این خوش‌نشینان بیشتر همچون تماشای از راه دور بازی فوتبال بین دو تیم رقیب است!
گویی دو تیم فوتبال دارن می دوند و توپ می زنند و این خوش‌نشینان تماشاگرانی هستند که ضمن لعن و نفرین تیم رقیب، برای تیم محبوب خود برپا ایستاده‌اند، کف می زنند و هورا می کشند!
این جمعیت اند و شاید چند میلیون ایرانی خوش‌نشین ساکن امن و رفاه نسبی خارج از کشور، آیا تا این حد از واقعیات زندگی در بربریت امروز دهکده کوچک جهانی بیگانه‌اند که تفاوت یک جنگ خانمانسوز و یک بازی فوتبال را نمی فهمند که با لعن و نفرین یک طرف و کف زدن و هورا کشیدن برای طرف مقابل، بطور دایم و روزمره و پیگیر، آب بر آسیاب این جنگ کثیف می ریزند؟

الحق درست گفته اند که شرم یک احساس انقلابی ست!

ننگ و نفرت بر جنگ و جنگ طلبان!
زنده باد آزادی و برابری و صلح پایدار در سراسر دهکده کوچک جهانی!

جواد قاسم آبادی
آموزگار تبعیدی، آبان‌ماه ۱۴۰۲
ghassemabadi@yahoo.fr