Home بدون کتگوری پیام به ایرانیان متحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت کشور اتریش
بدون کتگوری - فوریه 7, 2023

پیام به ایرانیان متحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت کشور اتریش

خانمها و آقایان متحصن!

به این وسیله مراتب قدردانی و همبستگی خود را با تحصن چهار ماهه شما شرکت کنندگان در این اقدام که در پشتیبانی از خیزش باشکوه و بیسابقه زنان و جوانان ایران علیه رژیم مستبد و عقب‌مانده جمهوری اسلامی و برای معرفی بیشتر آن به افکار عمومی جهان صورت گرفته به اطلاع میرسانیم. ما مطمئنیم که انجام چنین اقداماتی سبب دلگرمی مبارزان جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ایران میشود و به تقویت و ادامه این خیزش قابل تحسین و سرنوشت ساز یاری میرساند. برای این اقدام شما آرزوی موفقیت کامل داریم.

 به امید پیروزی جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

14 بهمن 1401 برابر3 فوریه 2023

sjmikh@iranazad.info

http://www.iranazad.info/