Home آرشیو هپلی محمود سریع القلم برنده ی زیتون طلایی
آرشیو هپلی - هپلی - جولای 15, 2019

محمود سریع القلم برنده ی زیتون طلایی

زیتون طلایی این هفته، مشترکاً به دکتر محمود سریع القلم فکلی و سایت یقه بستهُ دیپلماسی ایرانی تقدیم میشود که قبول زحمت کرده و افاضات ایشان را در دسترس مردم جهان قرار میدهد. نصایح دکتر معمولاً از این قرار است که ببینید دیگران چه محاسنی دارند تا بفهمید چقدر از دنیا عقبید. ایشان این بار قوهُ تعمق خویش را معطوف به چرچیل کرده تا بخشی از سجایا وی را برای از همه جا بیخبران وزارت خارج بر بشمارد و البته در این زمینه کشفیاتی کرده که تا به حال از دید مورخان پنهان مانده بوده است.

از بین  سی ویژگی مثبت که وی برای چرچیل کشف کرده چندتایی را گلچین کرده، به عرضتان میرسانیم.

– در جنگ جهانی دوم، بارها از فراز آسمان آلمان پرواز کرد!

ظاهراً نخست وزیر انگلیس از جانش سیر شده بوده و کسی هم نبوده که به وی یادآوری بکند که این کارها دیوانگی است و وجود شما در دفتر نخست وزیری بیشتر مفید است تا جای دیگر.

– چرچیل وقتی اشتباه می کرد از زیردستان خود عذرخواهی می کرد!

اینرا هم ما جایی در زندگینامه های او ندیدیم. دکتر هم گویا با شخصیت اشراف منش و پرتبختر وی آشنایی ندارد.

– چرچیل، وقتی مسایل برخلاف میل او بود، می گفت: زمان یادگیری و تغییر است!

خیر پدر جان، وقتی اوضاع موافق خواستش نبود، خودش را تغییر نمیداد، میکوشید اوضاع را تغییر دهد. وگرنه که جلوی هیتلر لنگ میانداخت.

– چرچیل معتقد بود برای پیروزی در هر امری، باید شریک داشت!

نه جانم، او برای امپراتوری انگلیس در جهان شریکی قائل نبود.

– چرچیل از ۹ صبح تا ۲ بامداد روز بعد کار می کرد (۱۷ ساعت کار در روز)!

دکتر برنامهُ خواب بعد از ظهر و البته مواقع استراحت را که خود چرچیل در نوشته هایش، به کرات از آنها یاد کرده، از قلم سریعش انداخته.

– چرچیل از هیچ کس متنفر نبود!

این یکی فقط لایق شیشکی است، مفید و مختصر.

بعد از شیشکی و آنتراکت، یکی دو صفت ویژهُ چرچیل را که مورخان به اتفاق ذکر کرده اند ذکر میکنیم. مثبت و منفی کردن و درس گرفتن یا نگرفتنش با شما.

از جوانی روزی چند سیگار برگ اعلای کوبایی میکشید.

میزان مصرف روزانهُ الکلش، حتی در سنین بالا برای از پا درآوردن هر مرد جوانی هم  کفایت میکرد.

روزی دو بار حمام میکرد.

از آدمهایی که قابل معاشرتشان نمیشمرد، احتراز میکرد، حتی برای همکاری سیاسی.

توصیهُ هیئت داوران به برندهُ محترم این است که از این پس اگر میخواهد در حد مجلهُ ترقی هم مطلب بنویسد، مختصری کسب اطلاع کند، ضرری ندارد.

www.iranliberal

به تلگرام ایران لیبرال بپیوندید

https://t.me/iran_liberal