Home سخن روز آرشیو سخن روز سوراخ اسکایپ- رامین کامران

سوراخ اسکایپ- رامین کامران

اخیراً تلفن همراهم برایم مشکلی ایجاد کرد که فکر میکنم شرحش به درد همه میخورد، بخصوص فعالان سیاسی.
باتری آیفون من دو سه هفته پیش ناگهان شروع کرد به خالی شدن، آنهم با سرعتی حدود هفت برابر استفادهُ معمولم. به ترتیبی که از صبح سر کار رفتن تا عصر برگشتن به کلی خالی میشد. یکی دو روز این وضع بود ولی بعد سرعت تخلیهُ باتری کاهش پیدا کرد و شد حدود سه چهار برابر حالت عادی.
رفتم از بنگاه فروشنده سؤال کردم که دلیلش چیست و آیا ویروس است یا نه. با وجود اینکه توضیح دادم تلفن مثل وقتی که با آن ویدئو نگاه کنی داغ میشود و معلوم است که مایکروچیپسش دارد کار میکند، جوابش در این حد بود که باید از باتریش باشد وگرنه آیفون ما میمیرد، ویروس نمیپذیرد. حرفها مشکل گشا نبود.
روی این حساب که تلفن دارد کار میکند و به گفتهُ اینها مثل بادمجان بم است وآفت ندارد، حدس زدم که باید یکی از نرم افزارها (application) برای تخلیهُ تلفن مورد استفاده قرار بگیرد و حجم زیاد داده های دزدی در یکی دو روز اول بسیار زیاد بوده و به سرعت تلفن را داغ و باتری را خالی کرده است ولی روزهای بعد فقط داده های جدید که حجمشان کمتر است به سرقت رفته است و مصرف باتری کمتر شده. در ضمن ،همزمان متوجه شده بودم که اسکایپی که روی تلفن دارم کم سرعت شده و دیر واکنش نشان میدهد و کیفیت صدا و تصویرش هم پایین آمده است. قبلش در تمام این موارد از کامپیوترم جلو بود و حالا عقب افتاده بود.
خلاصه اینکه محض امتحان اسکایپم را از روی تلفن برداشتم و اناً همه چیز به حالت عادی برگشت. تعداد بالای استفاده کنندگان از اسکایپ برای همه روشن است و از آنجا که نرم افزار ارتباطی هم هست، طبیعی است که برای سرقت داده ها مورد استفاده قرار بگیرد.
نه طبیعی است و نه مشروع است، ولی منطقی است که کسانی که در بین ایرانیان فعالیت سیاسی دارند، در معرض این قبیل فضولی ها قرار بگیرند. بنابراین یکی دو درسی را که از این جریان گرفتم خدمتتان عرض میکنم بلکه به کارتان بیاید.
اول اینکه برای افراد غیر وارد، بهترین روش شناخت این نوع مزاحمت های تلفنی، بالا رفتن میزان مصرف انرژی است. این شاخص قاطع و کلی است و کنترلش روی تلفن از کامپیوتر که دائم به برق وصل است یا اینکه مصرف باتریش به این راحتی قابل ردگیری نیست، بسیار آسانتر است. دوم احتمال اینکه نرم افزار هایی که ارتباطی است، قاعدتاً باید بیشتر در معرض سؤاستفاده واقع گردد.
اگر با مشکل مشابهی روبرو شدید نرم افزارها را یکی یکی از دور خارج کنید تا مچ آنی را که باید بگیرید و ترجیحاً از آنهایی شروع کنید که خاص ارتباط است. در این میان نه میتوان به حرف شرکت های عرضه کننده اعتماد کرد که مدعیند همه چیزشان بی عیب است و نه مسئولین فروش که تخصصشان تجاری است نه تکنیکی. بلافاصله مشکلتان را به عرضه کنندهُ نرم افزار یا سخت افزار اطلاع بدهید و خلاصه شکایت کنید. نکتهُ آخر اینکه به کشوری هم که سازنده یا عرضه کنندهُ اینهاست دقت داشته باشید.
در ضمن لطف کنید و این خبر را به اطلاع شمار هر چه بیشتری برسانید.

(۱۹ فوریۀ ۲۰۱۴) ۳۰ بهمن ۱۳۹۲