Home سخن روز آرشیو سخن روز تحریم دوسره- رامین کامران

تحریم دوسره- رامین کامران

موضوع تحریم های دارویی که عملاً و نه رسماً، از سوی ایالات متحده در حق ایران اعمال می گردد و بدون تعارف مصداق صریح جنایت است، مدت مدیدی موضوع بحثی کاذب و بی محتوا بود.

کشمکش از این سرچشمه میگرفت که برخی از مزدوران آمریکا و البته بعضی که مغزشان با موج های مداوم تبلیغاتی رسانه های بزرگ و هوچی شسته شده، بر نبود تحریم دارویی اصرار می ورزیدند و دروغ های وقیحانۀ دولت آمریکا را تکرار می کردند. طبعاً عده ای هم خود را ملزم به پاسخگویی می دیدند.

تحریم مجتمع واکسن سازی برکت که که کارش را به هیچ ترتیب نمی توان به امور نظامی و موشکی و رقابت سیاسی و مبارزات منطقه ای ربط داد، به ترتیبی غیر منتظره بحث را ختم کرد و چهرۀ کریه سیاست آمریکا در قبال مردم ایران و نه فقط حکومت اسلامی را هویدا ساخت. تحریم مجتمع واکسن سازی در این وانفسای بی دارویی، یعنی مادۀ اولیه و اسباب واکسن سازی را از شما دریغ می کنیم. خودتان مردید، مهم نیست، اگر دیگری هم می توانست از واکسن شما استفاده کند ولی مرد، جای نگرانی نیست، احوال ما بحمدالله خوب است. این منطق سیاست آمریکا در قبال ایران است، روشن و صریح و البته سرنخ این بازی تحریم را هم می دانیم که در اسرائیل است. هیچ کدام این دو با ما تعارفی ندارند.

رئیس جمهور جدید آمریکا که با احوال نزارش، نرسیده برای چین و روسیه خط و نشان می کشد، با ایران از در مصالحه در نخواهد آمد و چشم به خیر کسی که بعد از دروغ بافی های معمول، در قدم اول کارش را با تحریم جدید و آنهم از رذیلانه ترین نوعش، شروع می کند، نمی باید داشت.

با این قحطی واکسن که طبعاً بیش از هر کس به مردمان کشور های جهان سوم لطمه می زند و البته با فشار مضاعفی که روی ایران می آید، معلوم نیست که مردم ایران کی بتوانند در برابر بیماری همه گیر ایمن گردند. کارنادانی حکومت هم که مزید است بر علت.

قصد از زدن تمام این حرف ها یادآوری نکته ایست که تا این جا چند بار بر آن انگشت گذاشته ام: هیچ گاه تصور نکنید کسی که حتی دارو را از شما دریغ می کند، خیال دارد برایتان آزادی به ارمغان بیاورد.

۲۸ مارس ۲۰۲۱، ۸ فروردین ۱۳۹۹

برای تمای با نویسنده :rkamrane@yahoo.com