Home آرشیو حسن بهگر رانندگی با نظر به عقب- حسن بهگر

رانندگی با نظر به عقب- حسن بهگر

تحولی دوگانه در جمهوری اسلامی رخ داده که از چشم بسیاری دور مانده است.

اصلاح طلبان یعنی همان هایی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و گروگان گرفتند، اکنون بر در همان سفارت دخیل بسته اند که به حکومت برسند گرچه به قیمت قبول فدرالیسم و تکه تکه شدن کشور تمام شود. سخنان محمد خاتمی و حجاریان و دیگران در هواداری از فدرالیسم حکایت از این دارد.

از جانب دیگر جناح اصول گرا که در طی 40 سال گذشته از اسلام بعنوان یک  ایدئولوژی استفاده کرده بود با بحران در حوزه های علمیه و جامعه خود را به ناسیونالیسم و تاریخ سنتی پیش از اسلام پیوند زده  تا مشروعیت خود را بازیابد و بتواند قدرت خود را تحمیل نماید. نمایندگان این جناح درداخل و خارج کشور آشکارا خامنه ای را با داریوش و پادشاهان هخامنشی مقایسه می کنند.

این هر دو نشانه ی ناکارآمدی ایدئولوژی اسلامی است و سردرگمی آنهایی که در پی جایگزینش هستند.

پس از این همه کشتار، زندانی کردن، آزار و شکنجه مردم و پس از گذشت این همه سال های پر رنج و مرارتی که خشونتی بی نظیر بر جامعه ایران تحمیل کردند، نه تنها جامعه ی ایران تسلیم نشد بلکه در نهایت خواست های خود را بر ایدئولوژی اسلامی حاکم  تحمیل نمود. بیاد بیاوریم که  ملایان  همان روز اول  انقلاب دینگ دانگ ساعت راهم موسیقی می پنداشتند ولی حالا ناچار به پذیرش موسیقی شده اند آنهم بدین صورت ناهنجار و مضحک که همان ترانه و موسیقی پاپ سابق توسط مداحان با اشعار تعزیه و عزاداری اجرا می شود.

درست کردن تندیس هم گواه دیگری است. این عقب نشینی ها در حالی صورت گرفته است که نه تنها تاریخ ایران پیش از اسلام را منکر می شدند، حتا برخی از ملایان از انحلال تمدن مدرن در هاضمه ی انقلاب اسلامی سخن می گفتند.

احمدی نژاد ناچار شد کتیبه ی کوروش را عاریه بگیرد و به نمایش بگذارد تا شاید مقبولیتی به دست بیاورد. اکنون صحبت از برداشتن حجاب اجباری است چون جمهوری اسلامی تنها کشوری است در جهان که حجاب در آن اجباری است و این عمل شرم آور هنوز ادامه دارد. امروز کار به جایی رسیده است که نام خمینی را در قطعنامه 22 بهمن حذف کرده اند.

 ایدئولوژی ها  قدرت و منافع گروه های خاصی را بیان می کند. برای نمونه فئودال ها، پادشاهان و اشراف بر اساس اینکه اشراف زاده، شاهزاده یا خان متولد شده اند. ملایان هم مدعی اجرای قوانین الهی بر روی زمین هستند و ولی فقیه نماینده خداست. مذهب و ناسیونالیسم هیچگاه علیه هم نبوده اند ولی آیا ثمره ی این پیوند جدید ایدئولوژی  با ناسیونالیسم و تاریخ  ایران باستان، موروثی شدن حکومت در خاندان خامنه ای خواهد بود؟

خامنه ای می خواهد با پیوند به ایران کهن یک سلاح جدید سیاسی بسازد تا بر عمر نظام بیافزاید تا وارثان انقلاب بتوانند نفت بفروشند و هزار فامیل در رفاه زندگی کنند و مردم به نان شبانه محتاج باشند.

ممکن است این پرسش پیش بیاید که چرا حکومت از آزادی و دموکراسی استقبال نمی کند که بسیاری از گروه ها منادی آن هستند؟ بدین طریق می توانست ابتکار عمل را از اپوزیسیون بگیرد. تصور می کنم رژیم در این مدت با ادعای جمهوریت و انتخابات قلابی بارها این ادعاها را کرده و مورد تمسخر داخل و خارج واقع شده. در بازسازی ایدئولوژی جدید با ایجاد ظواهر و زرق و برق بهتر می توان مردم را فریفت و در نهایت سرانجام نیز می توان با سلطنت طلبان پیوند خورد و کسی چه می داند شاید هم راه را برای وارث پهلوی هموار ساختند.

چیزی که هست، ملایان چه بخواهند ایران را به پیش ببرند و چه به پس، با نگاه کردن در آینه ی عقب رانندگی می کنند. اینها حتی وقتی در تدارک آینده هستند، نظر به آینده ندارند.

پنج شنبه – ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

2021-02-18