Home آرشیو حسن بهگر دور باطل انتقامجویی- حسن بهگر

دور باطل انتقامجویی- حسن بهگر

عملیات تروریستی جمهوری اسلامی  در داخل و خارج برکسی پوشیده نیست . بابت پرداخت خسارت به قربانیان این تروریسم در خارج کشور میلیاردها دلار بی حساب و کتاب از کیسۀ ملت پرداخت شده است و ای بسا برخی از آنها نیز مانند غرامت 11 سپتامبر پرونده سازی بوده است، اما چه می توان گفت؟ وقتی اسم کشوری به تروریسم شهرت پیدا کرده رندان هم چند ترور دیگر به اسم آن ثبت می دهند و چون ریش و قیچی دست خودشان است، هر کار بخواهند می کنند.

 اما هیچ وجدان سالمی نمی پذیرد که ملتی در تهیدستی و فقر زندگی کند و ثروث کشورش در اثر چنین اقداماتی به باد فنا برود. در ضمن زیان های این کار فقط مالی نیست بلکه  چنین  عملیات وحشیانه و نابخردانه ای بدور از شأن کشور کهنسال ایران با سابقۀ درخشان تاریخی و فرهنگی  است که اکنون  متأسفانه به عنوان تروریست شهرت جهانی پیدا کرده است . از آن جانب دولت ترامپ نیز دوسال پیش اقدام به ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران در عراق نمود که برخلاف قوانین  بین المللی و برخلاف معاهدۀ امنیتی آمریکا و عراق بود .

طی 43 سال گذشته، ایران یک انقلاب و هشت سال جنگ با عراق را پشت سرگذاشته و همچنان در زیر آوار تحریم ها برای تامین معیشت روزانه در تلاش سهمگینی است . عقل سلیم حکم می کند که پس از تحمل اینهمه مصائب حاکمانی که بر مسند حکومت نشسته اند دست از ماجراجویی بردارند و حال که مشغول مذاکره برای رفع برخی از تحریم ها هستند از شیوۀ سیاست گذشته دست بشویندو به اصطلاح به نورمال کردن روابط خود در جهان بپردازند.

اما متأسفانه می بینیم خط و نشان ها از جانب جمهوری اسلامی روان است . وقتی کیهان شریعتمداری نغمۀ شوم سر می دهد که « قتل ترامپ و پمپئو مأموریت الهی است» یا فرمانده کل سپاه هل من مبارز می طلبد که «با زدن عین السد  یک بخشی از انتقام را گرفتیم، بخش دیگری از انتقام ما باقی مانده است.» نشان می دهد که حکومت هنوز به این سیاست های خانمان برانداز و ویرانگر ادامه می دهد.

جمهوری اسلامی می تواند علیه آمریکا در محاکم و مجامع بین المللی اقامه دعوا کند ولی به شرط آنکه خود نیز دست از این اعمال خلاف بردارد و بیش از این ویرانی ببار نیاورد.

جمهوری اسلامی باید بداند که  در قبال این ویرانی ها و باج دهی ها و غرامت ها و بر باد دادن ثروت کشور و قربانیان بسیاری که در نتیجه سیاست نابخردانه اش پدید آمده در مقابل ملت ایران مسئول است و باید پاسخگو باشد.

شنبه – ۲۵ دی ۱۴۰۰

2022-01-15