یک صغیر و سه قیم ـ حسن بهگر

صدای آمریکا طی برنامه ای به استقبال همه پرسی کردستان شتافته است. حسن انتخاب مجری برنامه آقای جوانمردی که خود کرد است قابل توجه است دو آمریکایی و یک اسراییلی برای اظهار نظر در مورداستقلال کردستان مشارکت داشتند: تیمرمن مامور معروف و رسمی سازمان سیا ـ دانیل دی ویس سرهنگ بازنشته آمریکایی و مناشه امیر که حاجت به معرفی ندارد. بدیهی است که هر سه نفر در سودمند بودن استقلال کردستان برای آمریکا و اسراییل داد سخن دادند.
تیمرمن می گفت من از منطقه به تازگی برگشته ام و بزرگترین مشکل ما موضع ایران و ترکیه است . خدا را شکر که فعال نیستند ولی آنها نقش خراب کننده ای دارند، (منظور مفهوم نشد و مجری هم نپرسید که چطور فعال نیستند) . این دو کشور دوستان ما در منطقه نیستند و حتا افزود که ترکیه یاغی شده است.
دانیل دی ویس سیاسی تر سخن گفت ولی به روشنی اشاره کرد که این خیلی مهم است که نشان بدهیم که این آمریکا نیست که خواست خودش راتحمیل می کند.
مناشه امیر ضمن مقایسه کردها با فلسطینی ها گفت کردها بیشتر صدمه دیده اند و معلوم نکرد چه دولتی به فلسطینی ها صدمه زده است؟ و هیچ ابایی نداشت که وسط دعوا نرخ تعیین کند و پای کردهای ایرانی را هم وسط بکشد و در این میانه استدلال کند که کرد ها بیشتر بر استقلال حق دارند تا فلسطینی ها! آقای جوانمردی از آقای مناشه امیر نپرسید که اگر لالایی بلدی چرا برای دولت اسراییل نمی خوانی و هنوز دولت فلسطین را که بسیاری از دولت های جهان پذیرفته اند شما نمی پذیرید؟
مناشه امیر اسراییل را موافق تجزیه ایران نشان داد و با کمال وقاحت پا را فراتر از همه پرسی اقلیم کردستان نهاد و پیشنهاد حکومت فدرال جمیع کردها را مطرح کرد و بدین ترتیب هرگونه شک و تردیدی را در هدف نهایی و عزم جزم اسراییل برای تجزیه کشورهای منطقه به ویژه ایران بر طرف کرد.
با این ترتیب رادیو آمریکا تعریف قدیمی استعمار را با رنگ و لعابی امروزی در تلویزیون به نمایش گذاشت و برای مردم آشکار شد که جنگ و کشتار این سال ها در منطقه توسط چه کشورهایی و برای چه اهدافی سازمان داده می شود.
6 اوت 2017