Home آرشیو حسن بهگر مرغ همسایه غاز است- حسن بهگر

مرغ همسایه غاز است- حسن بهگر

کشورهای همسایه ی ایران همه مسلمانند و اکثر آنان سنی اند  و اغلب  ازوضعیت مناسب اقتصادی برخوردارند( بجز افغانستان پس از استیلای طالبان)  و زنان نیز در پوشش  مانند ایران در قید و بند نیستند. به ویژه عربستان که کوشش دارد خود را به دنیای مدرن نزدیک تر کند. قاتل خاشقچی که با تکه تکه کردن او لقب بن ساطور گرفت و با توفانی از انتقاد در دنیا مواجه شد، موفق شد که تصویری از یک زندگی عادی و تساهل بین دین و مردم  در عربستان به نمایش بگذارد .اکنون زن و مرد آزادانه به سینما می روند. اکنون زنان می توانند در استادیوم های ورزشی همراه با مردان شرکت کنند  و درکنسرت های  موسیقی  در کنار مردان به تماشای آن بنشینند و همچنین  می توانند پاسپورت بدون تأیید شوهر و قیم مرد بگیرند.

  ج ا  و مبلغان حکومت این اقدامات عربستان را به دیده ی تمسخر می نگرند حال آنکه  ج ا نه تنها گامی به پیش ننهاده برخی دستاوردهای گذشته را نیز ملغا کرده و گام های مرتجعانه ای به عقب برداشته است .خواه ناخواه رفاه اقتصادی مردم و این اصلاحات و مدرنیزه کردن گرچه در سطح است برای مردم ایران این پرسش را پیش می آورد که پس چرا ما که در این زمینه الگوی منطقه بودیم این قدر از قافله عقب مانده ایم و حتا به نان شب محتاجیم ؟

 نزدیک به نیم قرن از انقلاب گذشته است و هنوز اغلب مردم در حسرت برخورداری از استانداردهای زندگی مناسب هستند.

آنچه مسلم است بخشی از محرومیت مردم ناشی از سیاست عمدی است که مردم به فکر معیشت روزانه باشند تا فیلشان یاد هندوستان نکند ـ گرسنه نگاهشان دار تا مطیع باشند. همان اوایل انقلاب امثال رفسنجانی گفتند که اشتباهی که شاه کرد ما نمی کنیم غافل از این که کاری که ج ا اسلامی می کند خانمان براندازتر از سیاست شاه است و آن نه تنها سرنگونی رژیم بلکه  برباد دادن ملک و مملکت است. بسیاری همین اصلاحات روبنایی را برای سلمان خطرساز می دانند و اشراف عربستان معترضند اما او می خواهد  مردم بدوی آنجا را  با معیارهای جهانی آشنا کند در حالی که در ایران ملایان عکس این کار را می کنند.

طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همه مردم حق دارند از سطح زندگی کافی برای سلامت و رفاه خود و خانواده برخوردار باشند ولی برای متولیان ج ا بیشتر قوانین جهانی بی ارزش است و فقط آن هایی که برای حکومت ثمری داشته باشد موردقبول است . این سیاست مردم را به انزوای اجتماعی کشانده و سلامت روانی شان را به خطر انداخته است.

محمدبن سلمان با خریدن بسیاری خطرات برای خود راهی تازه را برای جوانان کشور خود باز کرده است که از پیله ی سنت های قبیله ای در بیایند و با فن آوری های جدید دنیا آشنا شوند. چنین اقداماتی به تقویت حس ملی گرایی جوانان آن کشور انجامیده است در حالیکه ملایان ما با انکار تاریخ و هویت ایرانی بزرگترین ضربات مهلک رابه ایران زده اند.

اغلب رژیم قدرت و ثبات  و امنیت  خود را به رخ  مردم می کشد که این قدرت ناشی از اعمال  خشونت بی محاباست که انحصاراً در اختیار دارد اما  دولت یا رژیمی که درهمه امور مردم دخالت می کند و  برای حل اختلافات خود با مردم  دایم مجبور به اعمال خشونت می شود بناچار با خشونت نیز به چالش کشیده خواهد شد و بیاد بیاوریم که همین حکومت از حل تورم دورقمی در چهل سال گذشته عاجز بوده است ؛ این شیوه ی حکومت سرانجامش چه خواهد شد؟

لجاجت ملایان بر سر حجاب اجباری ناشی از سنت روحانیت  و و حشت از مدرنیته است و ربطی به قران و فقه اسلامی ندارد و می خواهد این سنت نشکند غافل از آن که مداومت بر این کار بیشتر انزجار و نفرت می آفریند و نتیجه آن می شود که سیما و صدای ج ا فیلمی نشان می دهد در مظلومیت ملایان که نظامیان زمان شاه طلبه ها و روحانیان را از بالکن پرتاب می کنند و مردم به جای رقت به حال آنان به شادی و کف زدن می پردازند.

 ملایان اینها را می بینند و به سیاست احمقانه خود ادامه می دهند. گویی ملاها طی 500 سال پس از سقوط صفویه هیچ تغییری نکرده اند و همان شیوه ی منحوس تا رسیدن لشکر اشرف افغان به دروازه خراسان به پختن آش و آبگوشت سحرآمیز مشغولند.

عربستان مرتجع ترین کشور عربی  دست از قوانین سختگیرانه برداشته وجایی که زادگاه پیامبر اسلام است به تفریح و سرگرمی مردم توجه دارد.در آنجا چشنواره برگزار می شود و بنا به گزارش جراید مرد وزن با هم در جشنواره های فیلم و موسیقی می رقصند ولی در ایران با قوانین من درآوردی ملایان و تحریم های اعمال شده توسط آمریکا به کشوری فراموش شده تبدیل می شود که تنها خبری که از آن  منتشر می شود اختلاس ها و انفجار های انتحاری است.

مرغ همسایه غاز نیست و قیاس ایران و عربستان هم با تفاوت های عظیمی که دارند بقول معروف قیاس مع الفارق است  ولی  دیدن حقایق انکار ناپذیر لازم است.  مردم ما به یک زندگی عادی و بی دغدغه نیازمندند و  حق طبیعی آنان است که سرهر کوچه وبرزن یک بسیجی یک مامور منکرات منتظر آنها نباشد. مردم نیازمند تفریحات سالم و شنیدن موسیقی مورد علاقه خود هستند. و سرانجام اینکه مردم نیازمند آزادی هستند.

بهیچوجه قصد دفاع از اقدامات مخرب شاهزاده عربستان سعودی از قبیل جنایاتی مانند کشتن خاشقچی و یا جنگ یمن و یا شیوه ی حکومت استبدادی او نیست و بدیهی است برخی هزینه های عربستان مانند ساختن مراکزی برای اسکی یا کاشت هندوانه در صحرای عربستان و ساختن برج و غیره فانتزی و نمایشی است ولی فراموش نباید کرد که  همین اصلاحات گوشه چشمی هم به تبلیغات بیرون مرزی بویژه برای ایران دارد. این را هم می توان منکر شد و مانند تبلیغات تلویزیون  من و تو نادیده یا به تمسخر گرفت، ولی تاثیرات مخرب آن مانند آب در پی کار خودش را می کند.

شنبه – ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

2024-02-10