Home آرشیو حسن بهگر مردم آداب پهلوانی را بلدند- حسن بهگر

مردم آداب پهلوانی را بلدند- حسن بهگر

اصولاً ورزش بستر مهمی برای زدن پل و ایجاد رابطه با مردم سایر کشورها و حتا موجب صلح و آشتی بین آنهاست. ولی از آنجا که یکی از معجزات جمهوری اسلامی آنست که هر امر خیری را تبدیل به شر کند و اسباب تفرقه و پراکندگی را فراهم کند با وارد کردن سیاست در ورزش و  بایکوت اسراییل آغازگر تفکیک وتمایز در آن شده و برای ورزشکارانی که با زحمات فروان و تمرینات بسیارخود را به مسابقات جهانی می رسانند دردسر می آفریند.  دیده شده گاهی برخی ورزشکاران برای روبرو نشدن با حریف اسراییلی ناچار به غیبت شده اند  و مجبور به ازدست دادن مقام قهرمانی. بگذریم از قهرمانانی که ناگزیر به کشورهای دیگر پناهنده شدند و زیر پرچم بیگانکان کسب مدال کرده اند.

جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در عمل با دست گذاشتن بر ورزش ، این بخش از جامعه مدنی را به کانون تنش تبدیل کرده و عملاً آن را فلح کرده است.

به تازگی مسابقه فوتبال تیم ملی  فلسطین با تیم ملی ایران با سروصدا برگزار شد و حواشی هم آفرید.

بخشی از هموطنان که همواره عادت کرده اند از آن ور بام بیفتند، تیم ملی کشورمان را تیم جمهوری اسلامی می دانند و در مسابقه شرکت می کنند ولی دیده شده که حتا احمقانه تیم ملی ما را هو کرده  وبرای تیم بیگانه هورا کشیده اند. چیز غریبی است؛ پرسش اینست اگر از مسابقه لذت نمی برید چرا شرکت می کنید؟

دردسر کم بود سروکلهٔ حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان  پیدایش شده و  معترض  که « «با توجه به شرایط حساس کنونی چنانچه تیم ملی کشورمان نمی‌خواست آداب پهلوانی پوریای ولی را بطور کامل دنبال کند و به شکست مصلحت ‌اندیشانه تن بدهد، دست کم می‌توانست در پی نتیجه مساوی باشد یا به حداقل گل بسنده کند.» و نتیجه  گرفته که این گل زدن بازیکنان ایران «خلاف اصول پهلوانی»است.

طرف اصلاً متوجه نیست که این در حقیقت نفی نفس مسابقه است .

 واقعاً دنیای ورزش این قدر بی پدر ومادر شده است که شریعتمداری برایش نسخه پوریای ولی بپیچد؟ بدتر از همه این که به حال تیم فلسطین ترحم کنند و گل نزنند! آیا این کار بدترین توهین به تیم فلسطین نیست ؟

نمی دانم چرا ملایان و بچه ملایان و سپاهیان دست از سر دنیای ورزش برنمیدارند. دستشان به هزارجای دیگر که  پرنان و آب دارتر و درآمدزاتر است، باز است. دستکم این یکی را رها کنند.

گو اینکه دولت تمامیت خواه همچنان خواهان استفاده از ورزش به مثابه یک ابزار سیاسی برای تفکیک خودی از ناخودی ادامه خواهد داد و بر آتش نفاق و پراکندگی در این زمینه ها ادامه خواهد داد. و این رفتار در طبیعت این نظام جا دارد.

در این میان درود بر آن جوانان برومند ایرانی که  شعارهای خوب به نفع تیم ملی ایران دادند و با شرکت کنندگان فلسطینی و با پرچم فلسطین عکس یادگاری انداختند. کار معقول را همانها انجام دادند. مردم آداب پهلوانی را خوب بلدند، لازم نیست شما یادشان بدهید.

چهارشنبه – ۲۷ دی ۱۴۰۲