Home آرشیو حسن بهگر زنان در پیشاپیش جنبش ملی ! – حسن بهگر

زنان در پیشاپیش جنبش ملی ! – حسن بهگر

زنان ما از اول انقلاب صدای زنجیر ارتجاع جمهوری اسلامی را زودتر از همه گروه ها شنیدند و در تابستان 1358 هنگامی که هنوز زبان زهرآگین خمینی تیز و برٌا بود با اعتراض به میدان آمدند و در بیانیه ای هشت ماده ای اعلام کردند که حدود پوشش زنان را عرف و ضرورت های جغرافیایی مشخص می سازد و اختیار آن برعهدۀ زنان است (نه ملایان) و خمینی را وادار به عقب نشینی کردند و با وجود اینکه طالقانی و مهدی بازرگان به میدان آمدند و دفاع از خمینی را برعهده گرفتند، غول ارتجاع مجبور به سکوت شد و برای اولین بار مجبور به عقب نشینی گردید. این عقب نشینی موقت بود ولی ازجانب گروه های مترقی پی گیری نشد و در جنگ هشت ساله حجاب اجباری تحمیل شد و برای آن مقرراتی وضع شد.

آنچه که در حکومت توتالیتر مذهبی حاکم شد فقط حجاب نبود بلکه افزون بر  آداب و سنن مشکل‌ساز حقوق نابرابر و تبعیضات گوناگونی بود که حاکم شد و مهمترین آن راندن زنان از صحنۀ فعالیت های اجتماعی و هنری و مهمتر از همه از اغلب کارهای دولتی بود. این فشارها در حالی بر زنان کشور ما تحمیل می شد که بار سنگین جنگ و فقر و دیگر بحران‌ها ی اجتماعی بر دوش زنان سنگینی می کرد.تهدید زنان و خشونت علیه آنان و پرورش یافتن قاتلانی همچون مرد عنکبوتی که 80 زن را در راه پاکسازی بکشد از دستاوردهای حکومت اسلامی برای زنان بوده است .

آن چه در جنبش اعتراضی اخیر راه افتاد فصل جدیدی از مبارزات را در کشور ما گشود.  این جنبش نشان داد که یک انقلاب فرهنگی مترقی در درون کشور می جوشد که سر یاری با ارتجاع حاکم ندارد.

گرچه رژیم حجاب اجباری را به عنوان یک هویت هنوز می خواهد با لجاجت حفظ کند ولی مقاومت زنان و مردم نشان داد که خانه ی جمهوری اسلامی از پای بست ویران است و زنان به قدرتی تبدیل شده اند که رژیم یارای مبارزه با آنان را ندارد. نزدیک به نیم قرن تبلیغات دینی و حکومتی و فشارهای اجتماعی و اجیر کردن اوباشان برای اسیدپاشی و هتاکی و غیره همه در اثر مقاومت و شجاعت زنان دود شد و به هوا رفت . گستردگی تظاهرات  که به گوشه و اکناف کشور رسید و طولانی بودن جنبش اعتراضی نشان از همه گیر شدن و سراسری بودن اعتراضات دارد که رژیم را وحشت انداخته .مردان نشان دادند که در حمایت از زنان کوتاه نمی آیند و دوشادوش آنان می ایستند و  این همکاری و همدردی در بسیج و سپاه نیز شکاف انداخت .

جنبش زن ، زندگی ، آزادی  نشان داد که ایران خواستار تغییر جدی است و زنان در رأس این جنبش و تغییر قرار دارند و برآنند که این جنبش را تبدیل به یک جنبش ملی کنند. رژیم از روی ناچاری و اضطرار برای اینکه جلوی خواست های بعدی را بگیرد با اصرار بر حجاب اختیاری، خواستار نومید کردن زنان است که بگوید دستاوردی نداشته اند .

در این جنبش ما قربانیان زیادی دادیم بیش از 500 تا 600 کشته و صدها زخمی و نابینا و معلول و هزاران زندانی در این نبرد نابرابر بجا گذاشتیم . نداشتن شعار مشخص و نبود سازماندهی مشخص و فرماندهی جنبش از نقاط ضعف آن بود که تا رفع و رجوع نشودبا تحریک و تشویق گروه های بی نام و هویت نباید دوباره به میدان آمد. این جنبشی است که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و با برپایی جمهوری دموکراتیک لائیک تثبیت خواهد شد.

پیروزی از ملت ایران و از زنان قهرمان ماست !

یک‌شنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

Sunday, August 20, 2023