Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال دمکراسی شما از این قرار است- رامین کامران

دمکراسی شما از این قرار است- رامین کامران

اخبار اخیر ونزوئلا اسباب مسرت طرفداران ترامپ شده، بخصوص آنهایی که مدعیند قرار است این شخص برای ایران دمکراسی بیاورد. مسرت البته از سر جهالت است و برخاسته از این تصور که کار ونزوئلا تمام شد و معلوم شد که ترامپ مرد عمل است، پس همه به او امید خواهند بست. بی توجه به این امر که همین نوع عمل او که تازه نتیجه اش هم هیچ معلوم نیست، دست طرفدارانش را در ایران رو میکند و به تبع مانع تحقق خواست هایش در این کشور میگردد. عربده جویی جلوی کافه ای که عرق خورده اید، شاید احساس قدرتی ایجاد کند، ولی بعد و قدری دورتر دچار دردسرتان خواهد ساخت.

چیست این دردسر در ایران؟ این که روشن است رئیس جمهور آمریکا نه فقط رفتن نظام اسلامی را میخواهد، بلکه مهمتر از آن، قصدش هم این است که هر که را خواست به جای حکام فعلی بنشاند و اسمش را بگذارد دمکراسی! یعنی درست همان کاری که در ونزوئلا کرده، نه فقط به جای مردم کشور تصمیم گرفته که مادورو رئیس جمهور نیست که البته امر جالب توجهیست، بلکه، از آن جالبتر، خودش هم به جای مردم ونزوئلا، تعیین کرده که رئیس جمهور کیست!

اینکه یکی از نوکران ونزوئلایی آمریکا که البته همتایانش در ایران هم فراوان بوده و هستند، این داستان را پذیرفته و خود را جدی گرفته، اصلاً مایۀ تعجب نیست ـ گنجیست بادآورد که فکر کرده به جیب بریزد. نامزدان بهره وری در همه جا بسیارند. ولی اینکه نوکران ایرانی معاملات ملکی مستقر در کاخ سفید، تصور کرده اند که این داستان راهشان را هموار میکند، اسباب تعجب هست.

هست چون تصورشان این است که هنرنمایی ترامپ، نشانۀ قدرت اوست و اسباب جلب مردم ایران که از نظام موجود به تنگ آمده اند. ولی این را فراموش کرده اند که مردم ایران میخواهند از ولی اسلامی خلاص شوند، اما نه برای اینکه ولی ینگه دنیایی بیاید و برایشان رهبر و شاه و رئیس جمهور و… تعیین نماید.

اگر میخواستید جنس دمکراسی عرضه کنید که مردم را جلب کند، این راهش نبود. دستتان زودتر از موعد رو شد. تسلیت عرض میکنم.

۳ ژانویۀ ۲۰۱۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است.

برای تماس با نویسنده :

rkamrane@yahoo.com

به تلگرام ایران لیبرال بپیوندید
https://t.me/iran_liberal