Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال دشمن فقط رژیم نیست- پیام ایرانی

دشمن فقط رژیم نیست- پیام ایرانی

ایرانیان بیش از چهار دهه است که شاهد و ناظر فجایع عظیم و دهشتناکی که توسط حکومت اسلامی بر خود و میهن ایشان روا میشود هستند و هیچ ایرانی آگاه و شرافتمندی را نمیتوان یافت که این رژیم جنایتکار و فاسد را دشمن خویش و مملکت نشمارد. شکّی نیست که این نظام دشمن داخلی است و باید توسط ملت ساقط شود تا ایران به آزادی برسد. اما دشمنان خارجی را نیز مطلقاً نباید از نظر دور داشت زیرا چشم پوشی از آنها در حکم صرفنظر از استقلال و کیان مملکت خواهد بود. 

اسرائیل، آمریکا و اقمار آن نظیر عربستان و برخی دُوَلِ دیگر جملگی از دشمنان ایران و مردمش هستند و برخلاف تبلیغاتی که به دستیاری خادمان فارسی زبان خود انجام میدهند، عداوت آنان با رژیم صورت جنبی و فرعی دارد و اصل دشمنی ایشان در نهایت متوجه به موجودیت ایران و منافع ملی آن است. اگر کسی در این مورد شکی دارد کافیست او را به مرور تاریخ معاصر کشورمان ارجاع دهید. جایی که نخستین مثال از دشمنی و دخالت خارجی را در وقوع کودتای انگلیسی سوم اسفند علیه مشروطیت ایران و برکشیدن رضاخان به سلطنت مطلقه مشاهده میکنیم. پس از آن تجاوز نظامی بریتانیا و روسیه به ایران در جریان جنگ دوم و اشغال مملکت در شهریور بیست را از سر میگذرانیم تا نوبت برسد به کودتای آمریکایی-انگلیسیِ بیست و هشت مرداد علیه نهضت ملی ایران و دولت دمکراتیک مصدق و تحمیل و تحکیم استبداد آریامهری به مملکت. امری که در نهایت موجب طغیان خشم مردم و بروز انقلاب بدفرجام بهمن و قدرتگیری اسلامگرایان در ایران شد. 

دشمنی بیگانگان پس از انقلاب نیز ادامه یافت و با تحریک صدام به جنگ علیه ایران توسط دولت آمریکا به اوج خود رسید. جنگی که برای اهریمن خمینی، ملایان و پاسدارانش نعمت بود و به آنها فرصت داد تا طرح توتالیتر و ایدئولوژی واپسگرای اسلامی را بر جامعهٔ ایران تحمیل نمایند. حجاب اجباری تنها یک نمونهٔ این تحمیلات بود و تعطیل آزادی بیان، ایجاد اختناق، سرکوب دگراندیشان و کشتار مخالفان سیاسی نمونه‌های دیگرش. جنگی که هزاران کشته، معلول و آواره روی دست ملت نهاد و خسارات مادی و معنوی عظیم و جبران ناپذیری به کشور وارد آورد.

همزمان اِعمال تحریم های گستردهٔ اقتصادی از جانب آمریکا نیز نه تنها راه را بر بازسازی و نوسازی اساسی و اصولی ایران پس از ختم جنگ مسدود نمود، بلکه از ادغام ایران در جامعهٔ جهانی نیز ممانعت به عمل آورد تا انزوای مملکت در سایهٔ فساد و بی‌کفایتی رژیم اسلامی، از طرفی ایران را دهه‌ها از کشورهای همردیف خود در منطقه و جهان عقب انداخته و از سوی دیگر با عدم برقراری داد و ستد بین رژیم و دنیای آزاد، روند ایدئولوژی زدایی و پوکی آن را تا کنون به تأخیر بیندازد. 

در سال های اخیر نیز سیاست دشمنی قدرت های جهانی با ایران و منافع استراتژیک مردمش از ورای مخالفت با برنامهٔ اتمی، توسعهٔ موشکی و نفوذ منطقه‌ای، تعقیب میشود. البته محض خالی نبودن عریضه از نقض حقوق بشر توسط رژیم نیز صحبت میکنند اما اقدامات آنان در این زمینه از حد چند بیانیهٔ سالانه و احیاناً وضع تحریم های بی بو و خاصیت علیه مقامات و نهادهای حکومت فراتر نمیرود ولی باید دانست که رعایت حقوق بشر فقط در یک دمکراسی لیبرال و لائیک معنا دارد و برقراری آن نیز نه در ید دولتهای خارجی است و نه اصلاً آنها چنین وظیفه‌ای در قبال ایرانیان دارند. دخالتی اگر بکنند محض سوء استفاده از نیروی ملت ایران و بهره‌برداری از مخالفت برحق آنها با رژیم، بسود منافع خودشان است نه منافع ملی ایران و این دو با هم یکی نیست.

 بیگانگان- چه این بیگانه جمهوری اسلامی باشد چه آمریکا و دیگران- خواهان اقتدار، مجد و عظمت ایران و سربلندی مردم آن نیستند. البته که برخی از آنان به این امر تظاهر کرده و شعار آن را سر میدهند. اما از یکسو عملکرد چهل و اندی سالهٔ حکومت اسلامی نشان میدهد که نه تنها گامی آگاهانه در این مسیر برنداشته بلکه با تخفیف و تحقیر هر روزهٔ ملت ایران موجبات رنج، نگونبختی و شرمساری آنان نزد دیگر ملل جهان را بیش از پیش فراهم نموده است و از سوی دیگر آمریکا و اقمار آن نیز تکلیفشان از ابتدا روشن بوده و بیش از چهل سال است مملکت را تحریم و ملت را تضعیف و تحت انواع فشار قرار داده‌اند. یعنی درست عکس سیاستی که باید برای تضعیف رژیم و تقویت مردم ایران که یگانه نیروی محق و قادر به براندازی حکومت است، در پیش میگرفتند. 

در روزهای اخیر نیز که بساط مذاکرات به منظور احیای توافق ذلت بار برجام را دوباره در وین گسترده‌اند، وقتی غربیها می بینند سر میز گفتگو دست بالا را ندارند، برای انجام اقدامات ایذایی به سگ دست‌آموز خود یعنی اسرائیل متوسل میشوند تا با خرابکاری و اخلال در فعالیت اتمی ایران، قدرت چانه‌زنی خود را در مذاکرات افزایش دهند. امری که از سوی آزادیخواهان ایران به شدت محکوم است و قطعاً چشم‌انداز عادی شدن روابط با این دولت قومی-مذهبی پس از ساقط شدن نظام اسلامی توسط ملت ایران را بیش از پیش تیره و تار خواهد نمود. حال دول غربی پس از انجام این عملیات از سوی ایادی اسرائیل در کمال دروغگویی مدعی هستند که هیچ نقشی در وقوع آن نداشته و اساساً این رخداد را بر روند مذاکرات وین بی تأثیر میدانند. در آنسو وزیر خارجهٔ بی‌رگ و ریشهٔ دولت اسلامی نیز ادعا میکند که این واقعه – که گفته میشود هزاران سانتریفیوژ را در نطنز نابود کرده و دستکم چندین ماه غنی‌سازی اورانیوم را در این مرکز متوقف خواهد نمود – باعث افزایش قدرت دیپلماتیک ایران در مذاکرات جاری میگردد. خب از قدیم گفته‌اند «خرِ خودت را بشناس» حال معلوم میشود که قدرتهای جهانی به خوبی خر خود را که نظام اسلامی باشد، شناخته و چهل سال آزگار است که مشغول سواری گرفتن و جفتک انداختن با آن به سوی ایرانیان هستند. 

تکلیف روشن است؛ باید دست دشمنان داخلی و خارجی را به کلی از مملکت کوتاه نمود‌ تا راه دستیابی ایران و مردمش به آزادی، استقلال و حاکمیت ملی هموار گردد، همین.

۲۶ فروردین ۱۴۰۰