Home آرشیو حسن بهگر در سیاست شرطبندی نکنید- حسن بهگر

در سیاست شرطبندی نکنید- حسن بهگر

برنامه جدال علی علیزاده با آخرین پیام او به سبب قولی که در مورد تغییر اقتصادی داده بود و تحقق پیدا نکرده بود به نقطه پایان رسید. بدیهی است برداشت هایی از چگونگی عملکرد دولت به سبب عینی نبودن می تواند مورد انتقاد قرار بگیرد. چون در حکومت بی در و پیکر جمهوری اسلامی که خود حکام هم در بسیاری مواقع نمی دانند چه کنند، چطور می توان روی واکنش منطقیشان حساب کرد؟ شرطبندی درست شدن وضعیت اقتصادی در یک زمان معین آنهم در چنین حکومتی ذهنی است نه عینی . ما درسیاست هندوانه به شرط چاقو نداریم.

برنامه ی علیزاده درمجموع برنامه ی خوبی بود، بخصوص آنهایی که به مردم یاد میداد چگونه مواظب مغزشویی رسان ها باشند. کاری بود که کس دیگر نمیکرد و برای مردم ما بسیار لازم بود. ولی از وقتی افتاد روی خط دفاع یکسره از خامنه ای حالت جناحی پیدا کرد و از خط انصافی که میتوانست مایهُ اعتبارش باشد، دور شد. در نهایت نشان داد که اساساً سیاسی نبوده ذهنش.

اعتراف علیزاده به قبول لیبرالیسم نکته ی مثبت در این برنامه آخر بود. البته کمبودهای لیبرالیسم را با سوسیال دموکراسی می توان جبران کردو باید امیدوار بود که فعالان سیاسی این را معترف شوند.

از اینها گذشته، علیزاده  بدرستی از طبقه ی جدید نوکیسه های میلیاردرها در ایران صحبت کرد که نقش آنها را نباید ندیده گرفت . این میلیاردهای جان سخت به این راحتی نمی گذارند رژیم عوض شود و با پولی که دارند مزدور بسیج می کنند و یا ارتش سایبری درست می کنند تا صدای مخالفان را خفه کنند. همین میلیاردرها هستند که سیاست ایران را تعیین می کنند و نمایندگانشان در حکومت هستند و همان ها اعتراضات را خفه می کنند .

همه ی ما  جرم هایی را که به حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری از جانب جناح مخالف نسبت داده شد دیدیم و شنیدیم. هر یک از جرم های نسبت داده شده سزاوار مجازات سنگین است ولی چرا حسن روحانی محاکمه نشد؟ چون حکومت یکدست نیست و قادر به حذف باند او نیست و حتا در مواردی مجبور به تبعیت از آنست. چطور حکومت مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کند و حتا از ولی فقیه نیز خرج می کند ولی وقتی پول مردم را در بورس بالا کشیدند و عده ای را به خاک سیاه نشاندند جیک رهبر هم در نیامد .آیا این مشخص نمی کند که خامنه ای دیکتاتور فعال مایشاء نیست و به عبارت دیگر کلاه ولایت فقیه دیگر پشم ندارد؟

برداشت و تفسیر علیزاده در مورد برجام کاملا درست است و امضای دوباره برجام برای ایران نه رفاه می آورد و نه مشکلاتش را حل می کند و یک قرارداد ننگین دستپخت باند اصلاح طلبان است . اکنون ایران عملاً تحریم ها را بی اثر کرده است و تن دادن به یک برجام عاقلانه نیست و خود را در تله انداختن است .

تکیه ی علیزاده بر داشتن یک رسانه ملی و مستقل نکته ی بسیار مهم و درستی است که روی آن باید تأکید کرد و کلید ضعف امروز اپوزیسیون ماست که در مبارزه ی اخیر نمود پیدا کرده است. از رسانه های دشمنان ایران بسیار عقب افتاده ایم و در حقیقت اپوزیسیون را بی رسانه، بی قدرت است. تا زمانی که اپوزیسیون نتواند صدای مستقلی داشته باشد و با مردم ارتباط برقرار کند از دایره ی تاثیر گذاری مؤثر بیرون است .

داشتن مدیای مستقل موضوع روز و مهم اپوزیسیون است . اپوزیسیون در میان تبلیغات و مدیای قدرتمند غرب از یک سو و تبلیغات رژیم که به تازگی از وطندوستی و دفاع از کشور استفاده می کند، گم شده است . ما این گمشدگی را با عمر بیست و چند ساله سایت ایران لیبرال از نزدیک تجربه کرده ایم .

به هر صورت علیزاده با بد و خوبش برنامه ی مفیدی راه انداخته بود که خودش با یک شرطبندی مسخره و به دور از واقع بینی سیاسی تعطیلش کرد. صبر کنیم ببینیم در آینده چه خواهد شد. شاید برنامه دیگری با دیدی منصفانه تری در راه باشد.

یکشنبه – ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

Sunday – 2023 18 June