Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال تبلیغات دروغ دردی از ایران دوا نخواهد کرد -حسن بهگر

تبلیغات دروغ دردی از ایران دوا نخواهد کرد -حسن بهگر

گاهی اوقات واقعیت های روشن در هیاهوی تبلیغاتی گم می شود. برای نمونه بنا به اظهارات همه ی طرفین دعوا در سوریه، این کشور از وجود داعش پاک شده است. پرسش ساده اینست که پس استقرار نیروهای جدید آمریکایی در جنوب سوریه و ایجاد پایگاه نظامی و بمباران هواپیماهای اسراییل به چه منظور انجام می گردد؟ قوای نظامی روسیه از سوریه خارج شده و نماینده ی ایران در سوریه نیز گفته که نیروهای ایران به درخواست دولت سوریه در این کشورمانده‌اند و پس از اینکه در مبارزه با تروریسم به پیروزی رسیدند، آنجا را ترک خواهند کرد. سؤال ساده و ابتدایی اینکه آیا دولت سوریه از آمریکا دعوتی کرده است که ما خبر نداریم؟ حال آمریکا که خودش سرش را انداخته پایین و رفته به سوریه، به چه قصد سی هزار نیرو در نقاط مرزی این کشور مستقر کرده است؟

پس از رانده شدن داعش، باید مهلتی به سوریه داده می شد تا به ترمیم خرابی ها بپردازد و به مسأله قانون اساسی و انتخاب ریاست جمهوری بپردازد، ولی گویا آمریکا چنین قصدی ندارد. با استقرار لشکر عمدتاً کرد و عرب های سنی در مرز سوریه، نقداً امکان بازگشت آرامش به این کشور را منتفی کرده است. این کار آمریکا در حکم تداوم بخشیدن به جنگ در سوریه و تحریک همسایگان آن به جنگ در این کشور است. چنانکه ترکیه که عضو ناتوست، در تنگنا افتاده و برای مقابله با تشکیل دولت کرد، به خاک سوریه وارد شده و از کردها کشتار می کند. آدم باید ساده لوح باشد که تصور کند آمریکا فکر می کرد که اردوغان در مرز خود کشورکردستانی مرکب از کردهای پ ک ک و کردهای سوریه را تحمل خواهد کرد.( حزب اتحاد دموکراتیک PYD,Partiya Yekîtiya Demokratو حزب ypg که همان شاخه سوری pkk است.)

آمریکا به تازگی نیز استفاده از اسلحه ی شیمیایی توسط اسد را مطرح ساخته است که هیچ کس در دنیا به جز خودش از آن با خبر نیست و معلوم نیست حکومتی که بر اوضاع کشور مسلط شده، برای چه باید از بمب، آنهم شیمیایی علیه مردم کشور خودش استفاده کند. این تبلیغات فرسوده و مسخره با تکرار از رسانه های آمریکا مغر مردم ساده لوح را شستشو می دهد.

متاسفانه بیان این حقایق روشن، با تبلیغات سازماندهی شده ای روبرو می شود که می کوشد تلقین کند که این سخنان از ناحیه طرفداران دیکتاتوری اسد یا جمهوری اسلامی یا هوداران سیاست روسیه، در میان آورده میشود. در حالیکه مسأله کاملاً چیز دیگری است که پنهان نگهداشته می شود. هدف آمریکا هنوز که هنوز است و بعد از شکست های پیاپی، تغییر نقشه ی خاورمیانه و استقرار نظم نوین جهانی است و به همین دلیل با خونسردی تمام، حاکمیت ملی کشورها را نادیده می گیرد و هر وقت دلش خواست به آنها حمله می کند و آنها را متلاشی می کند. چنانکه می بینید لیبی کاملا از بین رفته و افغانستان و عراق دولت های ضعیفی دارند و هنوز نیروهای گوناگون قومی در آنها فعالند. هدف آمریکا سقوط بشار اسد نیست بلکه سقوط حاکمیت سوریه است تا کشور متلاشی شود و اوضاع به کام اسراییل گردد. این بازی دومینوی آمریکا ادامه خواهد داشت و بدیهی است در این میان ترکیه و ایران و سوریه در صدد حفظ حاکمیت ملی خود هستند و روسیه نیز برای منافع ملی خود گام برمی دارد. اکنون سوریه محل نبردی برای آینده ی خاورمیانه است. سرنوشت آینده خاورمیانه در سوریه تعیین می شود و باید آگاه باشیم که سرنوشت تمامیت ارضی ایران و ترکیه هم بدان پیوسته است. حال هر قدر طرفداران کور و کر سیاست آمریکا چنین وانمود کنند که جنگ سوریه را ایران راه انداخت، داعش متحد جمهوری اسلامی است و هزار دروغ دیگر که مرغ پخته را هم به خنده میاندازد.

داعش در عراق اشغال شده تأسیس شد و با ویرانی لیبی و سوریه رشد کرد. به غیر از آمریکا و اسرائیل، پشتیبانان آن عربستان سعودی و ترکیه بودند و هنوز هم هستند، غافل از اینکه خود نیز مشمول همان طرح خاورمیانه ی بزرگ هستند. داعش، طالبان، القاعده و نیروهایی از این قبیل، سربازان سیاست نومحافظه کاران و متحدان راستین آمریکا و اسراییل هستند. جایی که نیروهای ارتشی کلاسیک این کشور ها ناتوان از عمل مؤثر بودند، اینها را به میدان فرستاده اند. تا این را درست متوجه نشویم، نخواهیم توانست حد و حدود منافع ملی خود را درست روشن کنیم و از یک طرف حساب خود را از مصالح نظام اسلامی و از سوی دیگر، از حرص و درنده خویی کشورهای که برای خاورمیانه خواب ویرانی دیده اند، جدا سازیم. تکرار تبلیغات دروغ دردی را از هر کس دوا بکند، از ایرانیان دوا نخواهد کرد.

                                              2018 Feb 3rd Sat – شنبه، 14 بهمن 1396

behgar@iranliberal.com