Home آرشیو هپلی شهدای خریت -هپلی
آرشیو هپلی - تازه ها - هپلی - فوریه 8, 2020

شهدای خریت -هپلی

این همه از حقوق حیوانات حرف می زنند، هیچ شنیده اید کسی درست و حسابی از خر دفاع بکند؟ نه!

من از شما می پرسم که چرا؟

خر زحمتکش است، خر نجیب است، خر هزار خدمت به آدمیزاد می کند. ولی در عوض خر بدنام است، خر محسود است، موضوع تبعیض است، هدف تحقیر است، می گویند نادان است، به صدایش ایراد می گیرند، به سر و وضعش می خندند، بدتر از همه اینکه می گویند قابل ترقی نیست!

 حتا در ادبیات ما هم با تحقیر از او یاد می شود. استاد شعرو سخن سعدی می فرماید :

خر عیسی گرش به مکه برند

چون بیاید هنوز خر باشد.

واقعاً انصاف نیست، سعدی جان چقدر حاجی نشانت بدهم که رفته مکه خرتر برگشته؟

 اگر خر پس از مکه همچنان خرمانده که اقلاً بدتر نشده است. به آن مؤمن چه می گویی که به لقب حاجی مفتخر شده تا مردم را سرکیسه نکند و پوستشان را نکند رضایت پیدا نمی کند.

 از ادبیات که بگذریم در قرآن هم نام خرآمده و عالمان بی عمل به خرانی تشبیه شده اند که کتاب حمل می کنند.

ولی از خر مظلوم تر و زحمتکش تر کمتر حیوانی داریم. در انجیل هم از او یاد شده که عیسا در بازگشت از اورشلیم سوار برآن بود که نمادی از صلح بود. خر پیغمر هم که عفیر بود، پشگلش به خیلی از این علمای امروز می ارزید.

ولی با این وجود قرآن لطفی به خر نداشته است و صدای خر را انکرالاصوات یعنی زشت ترین و ناخوش ترین صدا دانسته است. البته پیغمبر سعادت شنیدن برخی وعاظ و آیات و خطیبانی چون حضرت احمد خاتمی را نداشت که آیاتی برایش نازل کند.

از همه ی اینها گذشته، اخیراً خبری از همسایگی ما در افغانستان منتشر شد که بسیاری را غرق حیرت کرد. در خبرها آمد که طالبان چهار رأس خر را اعدام کرده اند!

مشروح خبر چنین بود:

«عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور در غرب افغانستان دوشنبه 3 فوریه تأیید کرد، طالبان چهار رأس «خر» را به جرم انتقال مواد غذایی به ساحه دولت تیرباران کردند.».

ظاهراً اینها فقط خودشان را غیر مسئول می دانند که هر کاری بخواهند می کنند. وگرنه هر موجود دوپا و چهارپایی را که ببینند مسئول اعمالش می شمرند. در جمهوری اسلامی فقط کولبران را با تیر می زنند ولی اینها خواسته اند نشان بدهند که در اجرای احکام شرعی جدی ترند و به خر هم رحم نمی کنند. فکر کرده اند که قاچاقچی، قاچاقچی است و خر و آدم ندارد، باید واکنش نشان داد. فکر نکرده ند که خرها با بردن غذا به مردم خدمت می کرده اند نه به خودشان.

باید این قربانیان را شهدای خریت نامید. البته خریت طالبان که گوی سبقت را در این زمینه از همه ربوده اند

یکی از خران مظلوم اعدامی

.

در گذشته هم خبرهایی در مورد این حیوان زبان بسته در حکومت طالبان داشتیم، ولی چنین اقدام انقلابی از جانب آنها غیرمنتظره بود.

قبلاً طالبان به سبب مراعات شئونات شرعی و علاقه به حفظ ناموس، دستور داده بودند تا شلوار پای خران نر کنند. حتا با این امریه طالبان شغل جدیدی ایجاد شده بود و آن پدید آمدن صنفی بنام دوزندگان شلوارک برای خران بود

خربا حجاب با شلوار جین

.

شنیده ام که اکنون برخی از مغزهای متفکر طالبان در فکر حجاب برای ماچه خران و شترهای ماده هستند. چون تجاوز به این زبان بسته ها در این مناطق بسیار واقع می شود. چند وقت دیگر برایشان کمربند عفت هم تهیه خواهند کرد.

پژوهشگران انواع و اقسام نظریه ها برای توضیح دشمنی طالبان با خران مطرح نموده اند. از من می پرسید، همه ی اینها از حسادت برمی خیزد، از حسادت به هوششان تا هر چیز دیگرشان. بر پدر بخل و حسد لعنت که یکی از دایل عمده ی بدبختی ماست

hapali@iranliberal.com

شنبه ،۱۹ بهمن

2020February  8, Saturday