Home سخن روز آرشیو سخن روز مهاجم همیشه صلح طلب است-رامین کامران
آرشیو سخن روز - سخن روز - ژوئن 22, 2019

مهاجم همیشه صلح طلب است-رامین کامران

سخن روز

مهاجم همیشه صلح طلب است-رامین کامران

آمریکا از روز اولی که کشمکش اتمی را راه انداخت و با تبلیغات دروغ و پشتیبانی متحدانش، کار را از هیچ، یعنی نبود بمب و حتی برنامۀ ساختنش که از سال ۲۰۰۳ تعطیل شده بود، به اینجایی رساند که دیگر گویی اصلاً نه دلیلی برای فشار آوردن بر مردم ایران لازم است و نه توجیهی برای سرشاخ شدن با حکومت اسلامی، دائم روی یک کلمه تأکید کرده است: مذاکره.

این اسم اعظم دیپلماسی است و مشکل گشای برنامۀ زورگویی و زیادت طلبی آمریکا که خودش با حمله به عراق، خاورمیانه را بر هم ریخته و موقعی که در منطقه شکست پشت شکست را تجربه کرده، از این در وارد شده است. طبعاً نه به این قصد که به توافقی به معنای معمول، یعنی مورد رضایت طرفین، دست پیدا کند. برای اینکه آنچه را میخواهد به این وسیله به دست بیاورد، طبعاً با تهدید استفاده از زور که در عمل از طریق جنگ اقتصادی جریان دارد.

این نکته که خواستار و مدعی و مبلغ مذاکره، میتواند نیت خصمانه داشه باشد، برای همگان به یک اندازه روشن نیست و همین هم باعث شده که گاه به یاوه های تبلیغاتی ایالات متحده دل بدهند. بالاخره مذاکره راه حل صلح آمیز است، پس لابد کسی که خواستار آن است، صلح طلب است. نتیجۀ این استدلال معیوب هم که روشن است: طرف مقابل، آنی که تن به مذاکره نمیدهد، دنبال جنگ است. متأسفانه باد این تبلیغات که برای قانع کردن مردم از همه جا بیخبر دنیا طراحی شده، بعضی ایرانیان را هم که قرار است کشورشان قربانی بشود، با خود برده است. برای همین فکر کردم که نقل یک فکر، میتواند، در این بلبشو، به ما مددی برساند.

یکی از نکات بسیار عمیقی که کلوسویتز در کتاب معروفش ذکر کرده، در جواب به این سؤال اساسی که برخی پاسخش را بدیهی میشمرند، عنوان شده: چه چیزی باعث شروع جنگ میشود. پاسخ معمول که به ذهن همه خطور میکند این است: حمله. مگر نه اینکه که اگر حمله ای واقع نشود، جنگی رخ نخواهد داد؟ پاسخ خارق عادت کلوسویتز، درست عکس این است: دفاع. دلیلی که وی عرضه میکند همانقدر ساده که محکم است. او میگوید دفاع است که موجب بروز جنگ میشود، چون اگر دفاعی صورت نپذیرد، مهاجم هر چه را میخواهد، بدون جنگ به دست میاورد. به این دلیل، مهاجم همیشه صلح طلب است، زیرا مایل است تا آنچه را که میخواهد بدون جنگ، یعنی در حقیقت بدون زحمت به دست بیاورد.

صلح بسیار مطلوب است ولی تصور نکنید که هر کس که دم از صلح میزند، از سر خیرخواهی چنین میکند.

۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

این مقاله برای سایت ایران لیبرال (iranliberal.com) است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

به تلگرام ایران لیبرال بپیوندید

https://t.me/iran_liberal