Home سخن روز آرشیو سخن روز رفراندم؟ خیر، صرف شد! -رامین کامران
آرشیو سخن روز - سخن روز - جولای 7, 2019

رفراندم؟ خیر، صرف شد! -رامین کامران

این روزها مضمون رفراندم جسته و گریخته مطرح میگردد، بدون امضأ و و با ظاهر آزادی خواهانه. البته هر کس چشم بصیرت دارد، امضای پهلوی خواهان را پای آن میبیند ـ موشی است که اینها در بحث میدوانند.

مقصود گروه اخیر همیشه روشن بوده است: زدن واروی رفراندم خمینی و طرح سؤال به این صورت که با جایگزینی نظام اسلامی با پادشاهی موافقید یا نه. تعیین آیندۀ ایران در یک حرکت، در قالب پرسشی ساده و با ظاهری دمکراتیک.

رفراندم خمینی در حقیقت آخرین تظاهرات بزرگ انقلاب اسلامی بود. تا وقتی هنوز وحدت کلمۀ انقلابی کمابیش بر جا بود و مردم هنوز از ضرب قدرتگیری خمینی به خود نیامده بودند و اعدامها نیز از حوزۀ وابستگان نظام قبلی فراتر نرفته بود، خمینی توانست آخرین مانور بزرگ خود را انجام دهد و آیندۀ ایران را در رفراندمی که هدف اصلیش گرفتن سفید مهر از مردم برای برقراری حکومتی اسلامی بود، به راهی که میخواست بیاندازد. وقتی این کار انجام گرفت، باقی برنامه در حد فرمالیه بود و دیدیم که به چه ترتیب انجام شد.

امروز هم با کوشش پهلوی خواهان برای استفاده از همان شگرد نخ نما سر و کار داریم. محصور کردن حساب شدۀ مردم در قالبی محدود و حذف تمامی گزینه های نامطلوب در یک حرکت. وقتی این کار انجام گرفت، باقی، مثل مورد قبل، فرمالیته خواهد بود. ظاهر دمکراتیک کار البته به انجام کلاهبرداری مدد بسیار میرساند، بخصوص که صورت دمکراسی مستقیم دارد.

باید از اینهایی که از همه سو، ولی هدایت شده از مرکزی واحد، شعار رفراندم سر میدهند، پرسید که چه سؤالی را میخواهند به همه پرسی بگذارند. شعار خام رفراندم، همه را به خیالپردازی تشویق میکند تا نقش خود را در آن ببینند و با اتکای به این فکر که رفراندم اصولاً چیز بدی نیست، به خود اطمینان خاطر بدهند. یکی تصور میکند که برای ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی باید رفراندم کرد! بی توجه به این امر که اجرای چنین رفراندمی فقط در صورت سقوط نظام اسلامی ممکن خواهد شد و به این ترتیب اصلاً موضوع نخواهد داشت. دیگری خیال میکند برقراری دمکراسی محتاج رفراندم است! در صورتی که رفراندم کردن مترادف قبول اصول دمکراسی است و کسی در باب اعتبار رفراندم، رفراندم نمیکند و…

اگر طرفداران رفراندم نمیگویند کدام سؤال ساده و روشن و مستعد پاسخ آری یا نه را میخواهند در معرض انتخاب شما قرار بدهند، دلیل دارد. سؤالشان روشن است، ولی قابل طرح نیست: میخواهند برای بازگشت رژیم پهلوی از شما امضأ بگیرند. اگر فرصت بدهید تا به جایی برسند که بتوانند چنین رفراندمی برگزار کنند، یعنی به هدفشان رسیده اند و رفراندمشان جز حفظ ظاهر نخواهد بود.

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
برای تماس با نویسنده
rkamrane@yahoo.com

2018 Jan 19th Fri – آدینه، 29 دي 1396